5 octombrie 2017 — Noutăți

Bienala de Carte bibliofilă și de Carte-Obiect, ediția I, 2018 | Regulament de înscriere

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
BIENALA DE CARTE BIBLIOFILĂ ȘI DE CARTE-OBIECT
Ediția I,  15 ianuarie – 31 martie 2018
București

ORGANIZATOR: PRIMĂRIA CAPITALEI PRIN MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

Bienala de Carte Bibliofilă și de Carte-Obiect, proiect inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), va avea loc în perioada 15 ianuarie – 31 martie 2018, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței, nr. 64-66.

Pe lângă epoziția principală de cărți-obiect, vor avea loc conferințe despre fenomenul cărții obiect și a cărții bibliofile, ateliere pentru copii și adulți, expoziții secundare (carte bibliofilă, tipar, cartea-obiect involuntară etc.), precum și acțiuni artistice, happening-uri susținute de artiști.

Tema primei ediții a Bienalei este Unitate.

Selecția artiștilor români se va face prin jurizarea propunerilor primite în urma Apelului deschis pentru artiști, în perioada 10 octombrie – 1 decembrie 2017, iar artiștii străini precum și unii artişti români consacrați vor participa pe baza de invitație.

În expoziția principală se va desfășura proiectul cărții de artist, în care tema Unității va fi susținută prin harta participanților din toate provinciile unde se află comunităti relvante de români, dar și prin discursul plastic divers al artiștilor din toată lumea, având o singură temă și un mijloc comun de expresie, cel al cărții obiect.

Premiul I va primi 700 euro, premiul II – 500 euro, iar premiul III – 300 euro.
Artiștii pot participa cu 2 lucrări.
Una dintre lucrările selectate trebuie donată Colecției de Carte-Obiect a Muzeului Național al Literaturii Române.

A. CONDIȚII DE PARTICIPARE

 1. La Bienală pot participa toți artiștii profesioniști din România și din străinătate, inclusiv studenți.
 2. În cadrul expoziției pot fi înscrise lucrări indiferent de anul de execuție, cu condiția să corespundă temei Bienalei și să îndeplinească următoarele criterii tehnice:

– sunt acceptate lucrări carte-obiect executate în toate tehnicile și tipurile de materiale;

– sunt acceptate cărți-obiect parietale sau sculpturale, numai dacă acestea se încadrează în condițiile de participare;

– lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât și estetice;

– este obligatoriu ca lucrările parietale să fie prevăzute cu sisteme de panotare;

– lucrările înscrise vor fi complete și gata de expunere;

– lucrările înscrise trebuie să fie realizate din materiale neperisabile.

 1. Artiștii se pot înscrie la expoziție cu două lucrări, care să corespundă criteriilor menționate anterior. Una dintre lucrări va ramâne în patrimoniul organizatorului, MNLR.
 2. Lucrările trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: – minimum 30 cm (pe orice latură); – maximum 120 cm (pe orice latură);
 3. Înscrierea participanților în vederea selecției în Bienală se va realiza on-line în perioada 10 octombrie – 10 noiembrie 2017 pe adresa de email bienala.mnlr@gmail.com;
 4. Înscrierea participanților în vederea selecției va conține:

– Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word) (disponibil pe site-ul www.mnlr.rohttp://mnlr.ro/bienala-de-carte-bibliofila-si-de-carte-obiect-editia-2018-fisa-de-inscriere/);

– 2 imagini digitale color ale lucrării, una de ansamblu și alta de detaliu. Dimensiunile fiecărei imagini digitale trebuie să fie A4. Acestea trebuie să fie în format JPG și să aibă o rezoluție de 300 DPI. Calitatea imaginilor trimise poate influența rezultatul jurizării;

– Un rezumat al CV-ului actualizat, de maximum o pagină (document Word).

Formularul de înscriere și toate documente conexe pot fi completate în limba română sau în limba engleză.

 1. Prin formularul de înscriere, autorii își dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise, în scopul promovării expoziției. Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor expoziției.
 2. Jurizarea lucrărilor de către organizatori se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti.
 3. Juriul își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor expoziției.
 4. Rezultatul jurizării va fi comunicat autorilor prin e-mail, în perioada 17 – 20 noiembrie 2017.
 5. Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 21 noiembrie – 15 decembrie 2017 pe adresa de contact: Muzeul Național al Literaturii Române, Calea Griviței nr. 64-66, sector 1, cod poștal 10734, Bucuresti.

Participarea este gratuită.

B. RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORILOR

Comitetul de organizare îşi asumă următoarele:

 1. Organizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate în urma jurizării.
 2. Informarea corectă asupra datelor de organizare a expoziţiei.
 3. Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora.
 4. Promovarea expoziţiei la nivel local naţional şi internaţional.
 5. Vernisarea expoziţiei.
 6. Returnarea lucrărilor în calendarul propus de expoziţie.
 7. În urma jurizării se vor acorda premii în valoare de 700, 500 și 300 de euro celor mai bune 3 lucrări, precum și diplome de excelență primelor celor mai bune 10 lucrări.

C. RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANȚILOR:

Participanţii îşi asumă următoarele:

 1. Respectarea tuturor condiţiilor de participare.
 2. Trimiterea tuturor materialele solicitate de organizatori.
 3. Respectarea calendarului expoziţional.
 4. Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului.
 5. Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării.
 6. Artiştii care îşi predau singuri lucrările la adresele indicate trebuie să se încadreze în perioada precizată în calendarul expoziţiei.
 7. Donarea unei lucrări organizatorilor.

 

CALENDARUL EXPOZIŢIEI

PERIOADA PENTRU ÎNSCRIERE | 10 octombrie – 1 decembrie 2017

DATA LIMITA PENTRU RĂSPUNSUL JURIZĂRII | 7 decembrie 2017

INTERVALUL DE PRIMIRE A LUCRĂRILOR | 7 decembrie – 16 decembrie 2017

DURATA EXPOZIŢIEI | 15 Ianuarie – 31 Martie 2018

INTERVALUL DE RETURNARE A LUCRĂRILOR | 1 aprilie-1 mai 2018

ALTE OBSERVAŢII

 1. Lucrările expuse nu vor fi comercializate pe durata expoziţiei.
 2. Jurizarea lucrărilor presupune acordarea premiului I, II și III, precum și stabilirea celor mai bune 10 lucrări.
 3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea acelor lucrări care diferă de imaginea trimisă spre jurizare.

 

Informaţii suplimentare legate de expoziţie puteţi obţine de la următoarele persoane de contact:
DALINA BĂDESCU – dalina.badescu@gmail.com, 0730.245.010
ANDREEA DRĂGHICESCU – andreea.draghicescu.proiecte@gmail.com, 0723.154.052
Adresa mail depunere fișe de înscriere: bienala.mnlr@gmail.com