Sanctuarul cărţii

O parte însemnată a patrimoniului Muzeului se află în „Sanctuarul cărţii” o sală special amenajată, unde sunt prezente colecţii de cărţi vechi (circa 100 de volume) şi rare (21.850 de volume). Tipărite între anii 1508 şi 1830, aceste cărţi provin din colecţii particulare sau din anticariate. Unele sunt ediţii princeps, altele exemplare unice, sau din tiraje foarte mici ori inexistente pe piaţă, altele înnobilate artistic (cu ilustraţii semnate de artişti celebri, decorate cu miniaturi originale, gravuri sau desene). Valoarea şi importanţa acestor cărţi este la fel de mare. De asemenea, aici pot fi găsite şi volume cu legături din materiale preţioase sau tomuri remarcabile prin modul de realizare (hârtie prelucrată manual, coperţi de lemn), ori de dimensiuni excepţionale. O mare parte dintre volume conţin autografe, dedicaţii, ex-libris-uri, adnotări ale celor care le-au fost primii proprietari. Din rândul lor enumerăm:

„Carte românească de învăţătură”, Iaşi, 1643 (grafie chirilică)
„Noul Testament” Bălgrad, 1648 (grafie chirilică)
„Psaltirea slavo-română”, Dosoftei, Iaşi, 1680.
„Biblia”, Bucureşti, 1688 (caractere chirilice, legată în piele)
„Carte sau lumină”,1699 (caractere chirilice)
„Istoria Imperiului Otoman” Paris, 1743 (în franceză)
„Istoria Imperiului Otoman” Hamburg, 1745 (în germană, caractere gotice)
„Pentru biruinţa oştii creştineşti asupra vrăjmaşilor”, Iaşi, 1769
„Descrierea Moldovei”, de Dimitrie Cantemir, Leipzig, 1771 (în germană, caractere gotice)
„Theologhia moralicească” de Samuil Clain, Blaj, 1796 (grafie chirilică)
„Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi” de Petru Maior, Buda, 1809 (caractere chirilice)
„Legiuirea lui Caragea”, Viena, 1818 (în limba greacă)
„Gramatica daco-romană” de Alexi Ioanis, Viena, 1826 (în limba latină).