Categorie: Poeți, Filologi

Ovid Densușianu

1 manuscris

Ovid Densusianu a întemeiat şi a condus revistele Viaţa nouă (1905-1925) şi Grai şi suflet (1923-1938). A studiat fenomenele de limbă în strânsă legătură cu folclorul şi etnografia. Este creatorul şcolii lingvistice de la Bucureşti. Studiile sale se remarcă prin bogăţia documentării, claritatea expunerii, prin grija pentru obiectivitatea ştiinţifică, alterată însă uneori de limitele mecaniciste ale concepţiei neogramatice căreia i-a fost ataşat. În domeniul literaturii, Densusianu a fost unul dintre promotorii curentului simbolist în România, el însuşi publicând poezii sub pseudonimul Ervin.

#1

Referat la cartea de citire pentru clasa a II-a secundară a lui Ovid Densuşianu

Referat la cartea de citire pentru clasa a II-a secundară a lui Ovid Densuşianu

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x17 Hârtie

Vezi manuscris