Caietele avangardei

Avangarda românească oferă încă insuficient material de cercetare şi dacă ţinem cont de răsunetul avangardei noastre cu revistele din epocă şi legăturile artistice şi personale ale compatrioţilor noştri cu omologii acestei mişcări, putem considera că există un câmp vast de investigaţie sub cele mai diferite aspecte: literare, plastice, psihologice, sociologice, estetice, poetice. Este de muncă, aşadar!