Manuscriptum

Manuscriptum este o publicaţie istorico-literară unică în peisajul cultural european. În revistă apar exclusiv texte inedite în interpretarea filologică, estetică şi teoretică a specialiştilor din domeniu.