MANUSCRIPTUM 2/2015

Coperta Manusciptum 2 2015

CUPRINS

Cuvânt înainte de Mircea Martin
Notă editorială (Retragerea cu torţe) de George Neagoe
I. Manuscrise şi dactilograme inedite
Constantin STAN: Strada plantelor (roman)
Alexandru MUŞINA: [Nu ştiu cum se face...] – „început de roman“;
Blestemul lucidităţii şi alte suferinţe ale mizantropului – evocare  de Răzvan Voncu
[Prea conformist…] – „jurnal“
Traian T. COŞOVEI: Poezii
Băiatul care a găsit cheile poeziei – evocare de Cornelia Maria Savu
Traian T. COŞOVEI şi Augustin FRĂŢILĂ: Naveta spaţială ( Teatru optzecist la două mâini)
Alexandru VLAD: [Place de l’Étoile...]
Profesionistul – evocare de Ioan Groşan
Andrei BODIU: Poezii
Precocitate – evocare de Adrian Lăcătuş
II. Corespondenţă inedită
Radu G. ŢEPOSU către Ion Pop
Două scrisori de la Radu G. ŢEPOSU – evocare de Ion Pop
Radu G. ŢEPOSU către Lucian Perţa
Ion STRATAN către Traian T. COŞOVEI
Alexandru MUŞINA către Traian T. COŞOVEI
Aurel DUMITRAŞCU către Traian T. COŞOVEI
Mihai URSACHI către Traian T. COŞOVEI
Gheorghe CRĂCIUN – Dumitru ŢEPENEAG: dialog epistolar
Obiect de muzeu, spaţiu al libertăţii – evocare de Carmen Muşat
Aurel DUMITRAŞCU: Scrisori către T
T, Lolita de pe Sabasa – evocare şi prezentare de Adrian Alui Gheorghe
Aurel DUMITRAŞCU către Vasile Gogea
Corespondenţă electronică: Ion STRATAN – Călin-Andrei Mihăilescu
Ion ZUBAŞCU către Simona-Grazia Dima
Discreţie şi blândeţe – evocare de Simona-Grazia Dima
Corespondenţă electronică: Ion ZUBAŞCU – Simona-Grazia Dima
III. Dedicaţii
IV. File de album
hors texte