17 martie 2020 — Portrete

113 ani de la nașterea lui Mircea Eliade (13 martie 1907 – 22 aprilie 1986)

Mircea Eliade, Eugen Ionescu și Emil Cioran, o generație remarcabilă, o prietenie sinceră și trei minți sclipitoare, care au marcat cultura universală. La 113 ani de la nașterea lui Mircea Eliade, redăm un scurt fragment scris de Emil Cioran, cu puțin timp înainte de dispariția prietenului său: „Încăpățânarea mea de a susține că Eliade nu era credincios și nici măcar hărăzit să fie vine din faptul că nu îl văd limitându-se în profunzime, condiție fără de care nicio obsesie nu este posibilă, iar ruga este cea mai mare dintre toate. Doar fapta îl preocupa, «opera», randamentul în cel mai nobil sens al cuvântului. Când îi spuneam că nu «muncesc» aproape niciodată, nu voia și nu putea să mă înțeleagă. Îi era străin orice gen de nihilism, fie el și metafizic. Nu se poate închipui în ce măsură ignora seducția lâncezelii, a plictisului, a vidului și remușcărilor. Cine era atunci? Cred că pot da răspunsul: un spirit deschis către toate valorile cu adevărat spirituale, către tot ce se împotrivește morbidului și îl învinge. Credea în mântuire, era vădit de partea Binelui, alegere nu lipsită de primejdie pentru un scriitor, dar providențială pentru cineva care respinge prestigiul negației sau al disprețului. Oricât ai fi fost de demoralizat, nu mai puteai rămâne astfel după ce stăteai de vorbă cu el.” – Cenzurat. Mircea Eliade în Caiete critice, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019

FOTO:
Mircia Dumitrescu, „Mircea Eliade, Eugen Ionescu și Emil Cioran” (grup statuar aflat în patrimoniul MNLR, expoziția de bază din Strada Nicolae Crețulescu 8)
Lucrarea este concepută după celebra fotografie realizată de Louis Monier