18 martie 2020 — Portrete

137 de ani de la nașterea lui Urmuz (pseudonimul lui Dem. Demetrescu-Buzău)

Deși a scris atât de puțin, autorul Paginilor bizare a revoluționat literatura română, fiind precursorul fenomenelor avangardiste. Despre responsabilitatea față de actul artistic și despre conștiința originalității sale povestește Tudor Arghezi într-un „bilet” din 1928: „Este adevărat că Urmuz dorea tot atât de mult să fie publicat cât se și înspăimânta de publicitate. În vreme ce știa că se culege proza lui în tipografie, a trăit o săptămână atroce. Se scula în toiul nopții și trimitea o scrisoare foarte urgentă ca să mai întrebe dacă virgula după un «că» nu ar fi fost bine să fie trecută înainte. L-am descoperit noaptea, împrejurul casei, sfios, neliniștit, timorat sau în transă de speranțe dacă se găsește sau nu un miez în proza lui, dacă nu cumva e vorba de o eroare”. – Tudor Arghezi, „Medalion: Urmuz”, în Bilete de papagal, I, nr. 16, 19 februarie 1928.