24 aprilie 2019 — Evocări

A încetat din viață traducătoarea Irina Mihaela Bădescu

IRINA MIHAELA BĂDESCU, distinsă membră a Filialei de Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România, s-a stins din viață pe 18 aprilie 2019, după o îndelungată și grea suferință, suportată cu demnitate și stoicism.

S-a născut la Cluj la 4 noiembrie 1938. A absolvit liceul „I.L. Caragiale” din București. Studiile universitare le-a absolvit la Facultatea de Filologie a Universității București, secția Franceză. Și-a luat doctoratul în Filologie în 1979 cu o teză despre receptarea lui Rousseau în Franța.

A fost unul din cei mai activi și mai competenți profesori universitari, cercetători și traducători în domeniul istoriei literaturii franceze a secolului al XVIII-lea, al civilizației franceze a Vechiului Regim, teoriei literare franceze, al francofoniei literare, al literaturii canadiene, cu zeci de publicații de specialitate în reviste de prestigiu din țară și străinătate, cu un număr impresionant de participări la colocvii și congrese internaționale, ea însăși organizator de întâlniri științifice internaționale. Literatura franceză a secolului al XVIII-lea, semiotica, literatura comparată, istoria mentalităților au constituit zonele de predilecție ale activității sale didactice și de cercetare, domenii în care a adus contribuții de prim rang. A fost director al Departamentului de Franceză al Universității București (1992-2000), directorul Asociației Române de Studii Franceze (A.R.E.F.) și membru a numeroase asociații internaționale de studii literare, printre care International Association of Semiotic Studies (Viena), Société Internationale d’Etudes du Dix-huitième siècle (Paris), Asociația Internațională de Studii Canadiene. A fost membru în comitete de redacție al mai multor reviste științifice din țară (Cahiers roumains d’études littéraires), secretar de redacție la Analele Universității din București, seria Limbi și literaturi Străine, corespondent pentru România al Grupului de Cercetări Semio-Lingvistice (EHESS-CNRS). A condus Asociația Română de Studii de Secolul al XVIII-lea.

A tradus din Jules Barbey d’Aurevilly, Gérard de Nerval, Georges Poulet, E.M. Cioran, E. Ionesco, Michel Tournier, Vasile Voiculescu, Antonine Maillet etc.

Pe lângă activitatea sa științifică întinsă și variată, Irina Bădescu a fost totodată un profesor eminent, foarte învățat, cu o reală vocație didactică, prețuit și iubit de generații întregi de studenți. A fost un suflet sensibil, generos, discret și nobil.