6 iulie 2019 — Apeluri

Anunț de intenție | Programul RO-CULTURA

Prin prezenta vă facem cunoscută solicitarea publică de parteneriat în cadrul proiectului Făurirea lucrurilor, o școală a narării. Văcărești, ulița meseriașilor la 1900.

Proiectul reprezintă aplicația pe care Muzeul Național al Literaturii Române o lansează ca Promotor în cadrul apelului  de finanțare Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea publicului lansat de Ministerul Culturii și Identității Naționale în cadrul Programului Ro-Cultura.

Scopurile specifice și obiectivele cadru ale proiectului mai sus numit pentru care se solicită parteneriat sunt următoarele:

Crearea unui atelier itinerant în care obiectele – ustensile cu valoare tehnică și istorică reprezintă  „actorii” punerii în scenă a narațiunilor literare cu valențe evocatoare.

Proiectul de față a pornit de la nevoia (re)punerii în circuit a instalației-carte „Calea Văcărești”, pe care Muzeul Național al Literaturii Române o deține ca ansamblu de artefacte transpus sceno plastic după romanul Calea Văcărești de Ion Peltz.

Reprezentat ca evocare grafică în maniera ambianțelor din miniaturile medievale (fiind compusă din piese de mic mobilier de tipul scriiptorilor medievale), în acest ansamblu ne dorim:

  • să atragem obiecte-ustensile regăsite în reprezentarea fiecărui act-caseton ca parte a condiției sociale a personajelor romanului, mici meseriași ai uliței urbane de la 1900, tipică și pentru ocupațiile populației evreiești concentrată în habitatul Căii Văcărești a Vechiului București, după cum urmează: croitori, comis-voiajori, plasatori, medici, operatori proiecționiști în cinema, tipografi, modiste, farmaciști, tapițeri, tinichigii, vopsitori de firme cu câteva dintre obiectele definitorii ale lumii romanului evocat;
  • scopul acestui demers este concretizarea unui scenariu de acțiune culturală interactivă ce va avea ca produs cultural final realizarea unui film docu-dramă de animație.

Pornind de la conceptul potențialității narative a tehnicii meseriilor ca parte a stării de comunicare interioară și colectivă pentru o epocă dată, ne dorim să selectăm, reabilităm și să repunem în circuit funcțional obiecte ustensile adecvate ale ocupațiilor vremii pentru a putea reînscena în actele, în operațiile autentice ale muncii lor – povestea fiecărui personaj.

Ne dorim ca parteneriatele să aibă în vedere colaborarea necesară în următoarele activități ale proiectului:

  • Documentare asupra istoriei culturale a comunității și epocii;
  • Expertiză asupra bunurilor culturale vizate aflate în muzee și colecții particulare;
  • Reasamblarea și reabilitarea, restaurarea în sensul obținerii de duplicate, de obiecte replici ale celor aflate în custodia de patrimoniu ale muzeelor de profil cu obiectivul furnizării de acțiune didactică pe termen lung, importantă pentru experimentul oferit cunoașterii

Astfel că:

–  la nivel de contribuție profesională solicitam parteneriatului oferirea experților restauratori și operatorilor tehnicieni în domeniu, precum și acordarea de logistică și spațiu pentru găzduirea de sesiuni ale acțiunilor culturale pe care scenariul proiectului le va viza;

– un reprezentant în calitate de Coordonator al acțiunilor la care Partenerul se obligă;

– punerea la dispoziție a actelor statutare prevăzute de aplicație în cazul partenerilor.