10 mai 2022 — Evenimente

Apariția ediției integrale a volumului „Un roman epistolar” de I. Negoițescu și Radu Stanca

Editura Muzeul Literaturii Române semnalează apariția ediției integrale a volumului Un roman epistolar de I. Negoițescu și Radu Stanca. Coordonare, note și postfață de Ion Vartic, ediție îngrijită de Ioan Cristescu și Ion Vartic.

„În 1978, a apărut la Editura Albatros, sub îngrijirea lui I. Negoițescu și Horia Stanca, Un roman epistolar. Volumul conținea 300 de scrisori și două cărți poștale primite și trimise de Radu Stanca și I. Negoițescu în perioada 1945-1961, deși, după cum se vede în Cuvântul-înainte al lui I. Negoițescu, este publicată și o scrisoare din 1943, pe care în ediția de față o reluăm cronologic. În plus, în original, formula de adresare nu era «Dragă Negoițescu», ci «Dragă Chau».

În același argument de început, I. Negoițescu menționează că unele scrisori s-au pierdut, deși adevărul era că unele au fost distruse pentru a nu-i pune în pericol pe cei doi epistolieri sau pe alte persoane, iar pe altele criticul nu le-a avut la dispoziție în momentul redactării ediției sale.

În urmă cu câțiva ani, în revista Apostrof au apărut trei scrisori primite de la Doti Stanca, pe care le redăm în ediția de față. În urmă cu doi ani, în Ajunul Crăciunului, dl Ștefăniță Regman mi-a făcut surpriza de a aduce la Muzeul Național al Literaturii Române o cutie de pantofi de lac (detaliu „picant”, ar spune cerchiștii) cu 323 de poziții, însemnând scrisori și cărți poștale, ordonate pe ani, din arhiva lui Cornel Regman.

Ideea acestei ediții integrale a apărut pentru că, la lectură, pe lângă scrisori inedite, au fost identificate cuvinte, fraze și pasaje cenzurate sau autocenzurate din scrisorile deja publicate. Să nu uităm că prima ediție a apărut în 1978, iar unele afirmații nu puteau fi publicate așa cum au fost enunțate în scrisori.

În ediția de față, am păstrat cronologia scrisorilor, în funcție de data înscrisă pe scrisoare sau, în cazul celor nedatate, în funcție de data poștei, înscrisă pe plic…” Ioan Cristescu, Notă asupra ediției

Volumul poate fi comandat și on-line, aici: https://edituramnlr.ro/librarie/noutati/un-roman-epistolari-negoitescu-radu-stanca-editie-integrala/