6 decembrie 2023 — Colocvii, seminarii și conferințe

Colocviul Internațional Fundoianu-Fondane 125

Muzeul Național al Literaturii Române din București și Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Europene și Românești „Tudor Vianu” organizează vineri, 8 decembrie 2023, Colocviul Internațional Fundoianu-Fondane 125, la împlinirea a 125 de ani de la nașterea scriitorului român de origine evreiască B. Fundoianu, devenit scriitor francez sub numele de Benjamin Fondane.

Colocviul, inițiat de acad. Mircea Martin, îi va avea ca invitați pe Michel Carassou (Franța), Aurélien Desmars (Franța), Vera Gagiu (Italia), Monique Jutrin (Israel), Ricardo Nirenberg (Argentina), Petre Răileanu (Franța), Olivier Salazar-Ferrer (Marea Britanie), Anne van Sevenant (Belgia), Mariana Baloșescu, Iulian Băicuș, Ruxandra Cesereanu, Luminița Corneanu, Ștefan Firică, Speranța Milancovici, Iuliana Miu, Ovidiu Morar, Ion Pop, Oana Soare, Dorin Ștefănescu, Luana Stroe, Andreea Teliban (România).

Lucrările colocviului se vor desfășura în format fizic și online la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu nr. 8, București, începând cu ora 10.00. Prima sesiune se va desfășura în limba franceză, de la ora 10.00 la 12.00, iar a doua sesiune se va derula în română, în cursul după-amiezii, începând cu ora 14.00.

„În aceste zile tulburi și tulburătoare pentru omenire, se împlinesc 25 de luștri de la nașterea unui important poet și gânditor evreu de expresie română, B. Fundoianu, născut la Iași în 14 noiembrie 1898 (după acte și, cu două zile mai devreme, după propriile mărturisiri). Anul viitor, tot în noiembrie, vom comemora 80 de ani de la moartea aceluiași Benjamin Fondane, în lagărul criminal de la Auschwitz. Sunt date ce se cuvine să rămână întipărite în memoria noastră, ca probă de respect, dar și de vigilență preventivă…” a declarat acad. Mircea Martin.

„Muzeul Național al Literaturii Române urmează să publice două noi volume din operele lui Benjamin Fundoianu / Benjamin Fondane. La 125 de ani de la nașterea scriitorului, suntem bucuroși că putem să marcăm momentul printr-un colocviu internațional de înaltă ținută, așa cum opera complexă a scriitorului Fondane o merită”, a declarat prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul Muzeul Național al Literaturii Române.

Programul colocviului

10.00 – 10.15: Deschiderea colocviului: Ioan Cristescu (Directorul Muzeului Național al Literaturii Române) și Mircea Martin (Membru al Academiei Române).

Secțiunea 1. Moderator: Mircea Martin

10.15 – 10.30: Monique Jutrin – «Oui,… mais non, / ça nous connaît l’Histoire»

10. 30 – 10.45: Speranța Milancovici – «L’ irrésignation», comme sens de l’existence.
Fondane et ses tonalités affectives

10.45 – 11. 00: Michel Carassou, Vera Gagiu – La correspondance familiale de B. Fundoianu

11. 00 – 11. 15: Anne van Sevenant – Benjamin Fondane, énergie vivante

11. 15 – 11.30: Débats – café

11.30 – 11. 45: Petre Răileanu – Fondane «contre les surréalistes, contre Breton et le commerce aux miracles»

11. 45 – 12.00: Ion Pop – B. Fondane et l’Avant-garde roumaine

12. 00- 12. 15: Olivier Salazar-Ferrer – Le dialogue B. Fondane – Rachel Bespaloff

12.15 – 12. 30: Aurélien Desmars – Titre réservé

12. 30 – 12. 45: Débats

12. 45– 14.30: PAUSE DÉJEUNER

Secțiunea a doua
Moderatoare: Luminița Corneanu (redactor-șef, Muzeul Național al Literaturii Române)

14. 30 – 14. 45: Iuliana Miu – „Noaptea ar putea fi mai neagră decât credem”. B. Fondane – scrieri despre politică

14. 45 – 15. 00: Mariana Baloșescu – Ideea de conștiință și starea de conștiință la Fundoianu – Fondane

15. 00 – 15. 15: Ruxandra Cesereanu – B. Fondane și influența lui Șestov

15. 15- 15. 30: Dezbateri – pauză de cafea

15. 30 – 15. 45: Oana Soare – B. Fondane și eliberarea, fie și pe cauțiune, a lui Rimbaud

15. 45 – 16. 00: Iulian Băicuș – „Am fost trădați de cuvinte”. B. Fondane față cu Rimbaud

16. 00 – 16. 15: Ricardo Nirenberg – B. Fondane pendant la Guerre

16. 15 – 16. 30: Dorin Ștefănescu – Revanșa istoriei sau întoarcerea refulatului

16. 30 – 16. 45: Dezbateri

16. 45 – 17. 00: Ștefan Firică – Tânărul Fundoianu în trei polemici: mize și riscuri

17. 00 – 17. 15: Ovidiu Morar – Fundoianu, un poet ex-centric

17. 15 – 17.30: Luana Stroe – Particularități ale scenaristicii în perioada de tranziție de la filmul mut la cel sonor. Studiu de caz: «Rapt» de D. Kirsanoff, scenariu de B. Fondane

17. 30 – 17. 45: Andreea Teliban – O proză din adolescența literară a lui B. Fundoianu – „Poveste de Crăciun”

17. 45 – 18. 00: Dezbateri

18. 00 – 18. 15: Mircea Martin – Închiderea lucrărilor/ Clôture du colloque.