4 mai 2020 — Concursuri

Concurs | Secrete din alcov #2

,,Când petreace omul în fum, atunci lăcrămadză ochii și de iuțimea fumului doru-l ochii și orbăsc: iară deacă easte la văzduh curat și la vreme cu senin de se pri-îmblă pre lângă izvoară de ape curgătoare, atunce sâmtu mai vesel, ochii și mai curați și sănătate dobândesc di în văzduh cu-rat. Așea și noi, fraților, deacă intrăm în fumul păcatelor lumiei aceștia, intru mâncari fără vreme și în beții, în lăcomia avuției aurului și argintului satelor și a vecinilor, și într-alte pofte de pă-cate, atunce și nouă foarte lăcrămadza ochii sufletului nos-tru, și de iuțimea acelui fum înșelătoriu durere și orbie foarte cum-plită rabdă ochii noștri”.

Dacă rândurile citite v-au impresionat, cu siguranţă aţi simţit valorea lor artistică, literară. Cazania lui Varlaam cuprinde 74 de predici pentru toate duminicile şi pentru sărbătorile creştine care se citesc la biserică în faţa credincioşilor la liturghie, evangheliile, câteva legende hagiografice (care povestesc vieţile sfinţilor) şi se deschide cu primele încercări de versificare în limba română. Textele pornesc de la explicarea pasajului din Evanghelie şi cuprind sfaturi cu privire la înfrânarea dorinţelor, îndreptarea viciilor şi a patimilor, de apropiere şi iubire faţă de semeni.

Pagina ilustrată face parte chiar dintr-unul dintre exemplarele aflate în fondul de carte veche şi rară al Muzeului Național al Literaturii Române, fiind bine păstrată, restaurată cu migală şi pricepere de specialiştii noştri.
Această carte marchează începuturile literaturii şi limbii române scrise, fiind una dintre primele tipărituri în limba română. Specialiştii consideră că este cea mai citită carte din trecut, cunoscută în toate provinciile româneşti, timp de peste 300 de ani. A fost realizată în tipografia Trei Ierarhi (Trisvetitele) de la Iaşi, în perioada domniei lui Vasile Lupu, aşa cum scrie pe prima pagină.

„Carte romănească de învățătură dumenecele preste an și la praznice înpărătești. Și la Svănți Mari. Cu zisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie [Lupu] Voivodul și Domnul Țărăi Moldovei. Di în multe scripturi tălmăcită. Di în limba sloveniască pre limba romeniască. De Varlam Mitropolitul de Țara Moldovei în tipariul domnesc. În mănăstirea a Trei Steli, în Iași. De la Hristos 1643.”

A fost cartea românească cu cea mai largă răspândire, în toate provinciile locuite de români, transmisă din generaţie în generaţie, citită şi păstrată pe tot teritoriul ţării, dar, mai ales. în Transilvania. Motivaţia scrierii sale o mărturiseşte simplu autorul: „Limba noastră românească… n-are carte pre limba sa”. Predicile sunt naraţiuni, bogate în expresivitate, considerate de specialişti primele pagini de proză artistică românească, iar autorul lor un adevărat povestitor.

Cartea a cunoscut un tiraj mare fiind cunoscută şi necesară în toate regiunile locuite de români, dar a fost şi copiată cu răbdare de mână, păstrată până astazi, în diferite locuri din ţară, biserici, mânăstiri, biblioteci, muzee sau colecţii particulare.

Cele peste 1000 de pagini impresionează nu doar prin puterea cuvintelor sale, atent cumpănite şi meşteşugite (bogăţia vocabularului se vede, de exemplu, prin faptul că autorul este atent să nu repete cuvintele, foloseşte cuvântul ,,vendecarea” (vindecare), tămăduire sau isţeleniia), dar şi prin valoarea ei artistică, prin bogăţia ilustaţiilor, xilogravurilor, vinignetelor, frontispiciilor, letrinelor ce împodobesc tipăritura care îi conferă un aspect şi o imagine care creează şi astăzi o impresie puternică. Literele folosite sunt chirilice, puţin înclinate, de diferite mărimi, imprimate cu cerneală neagră şi roşie. În interiorul textului, la începuturi de capitole şi paragrafe sunt folosite iniţiale ornate.

Gravurile înfrumuseţau pagina şi aveau rolul de a facilita înţelegerea textelor. Paginile sunt înzestrate cu numeroase ilustraţii cu teme diferite.

Aceasta carte i-a unit pe românii de pretutindeni împlinând dorința autorului: ,,să învețe și să mărturisească minunate lucruri lui Dumnezeu…”.

Varlaam a murit în anul 1657 şi este astăzi pomenit in calendarul creştin, în ziua de 30 august.

Leonard Fulău şi Mărioara Cînea, expert-restauratori în cadrul Laboratorului de Restaurare și Conservare al Muzeului Naţional al Literaturii Române, au fost distinşi cu Premiul de excelență – Restaurare carte veche-document, la Salonul Național de Restaurare (Ediția a XV-a, 2019), pentru lucrarea Cazania lui Varlaam sau „Carte românească de învăţătură la dumenecele preste an şi la praznicele împărăteşti şi la svănţi mari“, tipărită la Iaşi în anul 1643, în Tipografia Domnească a Bisericii „Trei Ierarhi“.

Concurs: Se ştie că oamenii făceau sacrificii mari ca să poată cumpăra această carte. Care credeţi că era costul în galbeni a acestui exemplar, „având în vedere că s-a cumpărat un exemplar din „Cazanie” cu zece oi şi opt miei sau că această cartea se vindea cu 18-20 de florini şi chiar mai mult. (In 1642, o pereche de boi costa între 12 şi 30 de florini, iar ziua de muncă se plătea cu 0,42 florini)”? (Istoria Bisericii)

Proiect coordonat de Oana Oros, muzeograf MNLR