27 martie 2024 — Evenimente

Conferință internațională

Conferința internațională Schimburi și relații culturale ale avangardei istorice românești cu avangardele europene. Proiecții artistice în a doua jumătate a secolului XX. Bilanț centenar, organizată de Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Pisa, se va desfășura în perioada 4-6 aprilie 2024, având ca partener principal Muzeul de artă Palazzo Blu, ce găzduiește până pe 7 aprilie expoziția „Le Avanguardie” (Avangardele)”.

Conceput cu scopul de a marca centenarul nașterii avangardei istorice românești, congresul va reuni cercetători și profesori universitari din Italia, România, Franța și Elveția, constituindu-se într-un schimb științific care se va concentra în principal asupra studiului personalității și operei unor artiști români recunoscuți la nivel universal, precum Constantin Brâncuși, Tristan Tzara, Marcel Iancu/Janco, Barbu Fundoianu/Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Grupul Suprarealist. La deschiderea evenimentului, vor lua cuvântul prof. Roberta Ferrari, directoarea Departamentului de Filologie, Literatură și Lingvistică, Excelența Sa, doamna Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Republica Italiană, în Malta și San Marino; doamna consul Mioara Filip din partea Consulatului General al României la Bologna, și prof. Marinella Pasquinucci, Palazzo Blu, Fondazione Pisa.

Se dorește ca demersul de colaborare cu expoziția „Le avanguardie” să permită abordări științifice preponderent literare, asigurate de participarea unor experți de formație filologică, o mai largă deschidere interdisciplinară, transversală, menită să ofere studenților și specialiștilor în domeniu o perspectivă complementară, picturală și figurativă în sens extins, asupra esteticii avangardei și în special a relațiilor care s-au stabilit între artiștii și pictorii români și reprezentanții mișcărilor europene de avangardă contemporane lor (cubism, futurism, expresionism, constructivism și suprarealism), în numele spiritului nou și al experimentalismului cel mai dezinvolt, care au refondat principiile artei europene în primele decenii ale secolului XX.

Dialogul congresului cu expoziția este motivat, pe de o parte, de numeroasele relații care i-au legat pe unii reprezentanți ai avangardei românești de artiștii selectați pentru a fi expuși la Palazzo Blu: în revista „Dada”, condusă de Tristan Tzara, apar Delaunay, Kandinsky, Braque, Klee, Picabia, Duchamp, Ernst. Pe de altă parte, aceiași artiști figurează cu unele dintre lucrările lor și în revistele românești „integraliste” și „constructiviste”, înființate la București.

În partea a doua, conferința își lărgește orizontul pentru a cuprinde ereditatea estetică a mișcării de avangardă românești, și în special suprarealismul, orientându-se asupra unor tendințe literare și scriitori care s-au manifestat în cultura română în perioada postbelică, ajungând până în ultimele decenii, grație, de pildă, tendinței neo-onirice care apare ilustrată în textele unor scriitori și critici literari ce reinterpretează în mod fructuos onirismul dintr-o perspectivă mai recentă, de la Simona Popescu la Ruxandra Cesereanu, ultima scriitoare fiind invitată atât în calitatea sa de comparatistă, cât și de scriitoare, pentru a participa la prezentarea volumului propriu, Femeia-cruciat / La donna- crociato, editat de Giovanni Magliocco și Ilona Duță, București, Editura Vinea, 2023. La prezentarea programată pentru 6 aprilie de la ora 11.30, în Aula Magna de la Palazzo Boilleau, vor participa împreună cu autoarea, Emilia David, Oana Boşca-Mălin (Accademia di Romania din Roma) şi Giovanni Magliocco. La 21 martie, la Roma, scriitoarea a reprezentat România ȋn cadrul evenimentului anual „Giornata Mondiale della Poesia”, instituit de UNESCO.

Dată fiind prezența unor lucrări ale lui Constantin Brâncuși în fondul artistic deținut de Muzeul de Artă din Philadelphia, de unde provin operele expoziției „Le Avanguardie”, deschisă la Palazzo Blu din Pisa, la data de 4 aprilie 2024, de la ora 15.30, chiar în spațiul expozițional de la Palazzo Blu, dar și pentru a marca o legătură ideală cu o altă expoziție dedicată aceluiași sculptor, ce și-a deschis porțile la Centre Pompidou în data de 27 martie 2024, vor fi prezentate două cărți de Doïna Lemny, apărute în 2022 la Editions Gourcuff Gradenigo, Brancusi, la chose vraie și Brancusi et ses muses, precum și volumul lui Brâncuși L’art c’est la vérité absolue, Editions Atelier Contemporain, Strasbourg, disponibil în librării de la sfârşitul lunii martie 2024.

Doïna Lemny, istoric al artei la Centre Pompidou și cea mai distinsă cercetătoare a operei lui C. Brâncuși, se va adresa publicului alături de profesorii Roberto Merlo și Emilia David.

***

Organizator principal al evenimentului: conf. dr. Emilia David, profesoară de Limba și Literatura Română la Universitatea din Pisa.

PARTENERI INSTITUTIONALI:

Conferința are loc sub patronajul Ambasadei României în Italia Palazzo Blu, Pisa

Associazione Italiana di Romenistica, AIR

Institutul Român de Cercetare și Cultură Umanistică, Veneția

Accademia di Romania din Roma

Consulatul General al României la Bologna

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Muzeul Național al Literaturii Române, București

Cu susținerea: Scanteq Srl

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Emilia David, Edoardo Giorgi, Cristina Gogâță, Alessandra Vannuccini

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Corin Braga (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Emilia David (Universitatea din Pisa), Raffaele Donnarumma (Universitatea din Pisa), Alessandro Fambrini (Universitatea din Pisa), Giovanni Magliocco (Universitatea din Bari), Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur, Nizza), Roberto Merlo (Universitatea din Torino), Antonietta Sanna (Universitatea din Pisa), Valeria Tocco (Universitatea din Pisa), Christina Vogel (Universitatea din Zürich), Stefano Zuffi (Palazzo Blu).