6 noiembrie 2020 — Evenimente

(Con)vorbiri (istorico-) literare | Paul Cernat despre Mihail Sebastian

Astăzi, la „(Con)vorbiri (istorico-) literare”, criticul Paul Cernat își concentrează analiza asupra unuia dintre brăilenii cei mai importanți ai literaturii și culturii române: Mihail Sebastian, de la a cărui naștere s-au împlinit 113 ani. Un scriitor pentru toate anotimpurile, cu o existență scurtă, dar densă. „Seismograf” al epocii lui, cronicar al spiritului public din anii ʼ30, un autor pe cât de vulnerabil, de fragil, pe atât de supus unor dispute, chiar controverse politice care sunt și marile controverse ale timpului său.

Paul Cernat ne vorbește despre acest „evreu de la Dunărea Brăilei”, cum îi plăcea lui Sebastian să se autointituleze, despre legătura specială cu Nae Ionescu, despre amprenta pe care literatura franceză și mai apoi cea engleză avea să și-o pună asupra sensibilității scriitorului, dar și despre numărul enorm de articole publicate și despre felul în care Sebastian se raportează la o epocă plină de contradicții.

Despre Mihail Sebastian și complexitatea operei sale, în materialul disponibil aici: