23 octombrie 2020 — Evenimente

(Con)vorbiri (istorico-) literare | Paul Cernat despre Ștefan Petică

Parcurge drumul de la Brăila la București, frecventează clubul mișcării socialiste condus de Izabela Sadoveanu, este atras de tezele lui Ruskin, virează de la socialism la naționalism, studiază literaturile moderne, filosofia, sociologia și istoria artei, caută în simbolism acea frumusețe compensatoare și răzvrătirea superioară.

Ștefan Petică este primul nostru poet simbolist care a reușit să fuzioneze profunzimea romantismului eminescian și modernismul incipient macedonskian, un fin teoretician al simbolismului și traducător al lui Edgar Allan Poe în limba română. Într-o perioadă în care aproape toți scriitorii moderni se concentrau asupra scrierilor simboliste franceze, Petică oferă o amplă deschidere spre modelele estetismului austriac, german, anglo-saxon.

La Editura MLR au apărut cinci volume, reprezentând poezia, dramaturgia, publicistica și scrierile critice semnate de Ștefan Petică.

https://edituramnlr.ro/info/autor/stefan-petica/