4 decembrie 2020 — Evenimente

(Con)vorbiri (istorico-) literare | Paul Cernat despre Tudor Vianu

Tudor Vianu și Ion Barbu au plecat împreună în Germania, primul a studiat filosofia, iar Barbu, matematicile. Practicând la început critica de întâmpinare, spirit olimpian, maiorescian, Vianu a fost un excepțional creator de școală. S-a dedicat activității universitare, predând marea cultură umanistă, transmițând acea viziune amplă asupra cunoașterii. Paul Cornea, Mircea Martin, Toma Pavel, Matei Călinescu și Virgil Nemoianu se numără printre discipolii săi. A fost ambasador UNESCO și un adevărat ambasador al culturii române peste hotare. Capodoperele sale rămân „Arta prozatorului român” și „Estetica” prin spiritul analitic, capacitatea de sinteză și de construcție.