4 decembrie 2020 — Evenimente

(Con)vorbiri (istorico-) literare | Paul Cernat despre Tudor Vianu

Tudor Vianu și Ion Barbu au plecat împreună în Germania, primul a studiat filosofia, iar Barbu, matematicile. Practicând la început critica de întâmpinare, spirit olimpian, maiorescian, Vianu a fost un excepțional creator de școală. S-a dedicat activității universitare, predând marea cultură umanistă, transmițând acea viziune amplă asupra cunoașterii. Paul Cornea, Mircea Martin, Toma Pavel, Matei Călinescu și Virgil Nemoianu se numără printre discipolii săi. A fost ambasador UNESCO și un adevărat ambasador al culturii române peste hotare. Capodoperele sale rămân „Arta prozatorului român” și „Estetica” prin spiritul analitic, capacitatea de sinteză și de construcție.

599 vizualizări