1 iulie 2017 — Evocări

Costache Olăreanu 88

Pe 1 iulie 1929 se năștea la Huși prozatorul Costache Olăreanu (m. 23 septembrie 2000, Iași), moldoveanul „Școlii de la Târgoviște” (pentru cine nu știe, denumirea în speță îi aparține eseistului Dan Culcer). Ca și colegii săi Radu Petrescu și Mircea Horia Simionescu, aceștia: târgovișteni cu acte în regulă, și-a amânat debutul editorial până la dispariția rigorilor realist-socialiste. Diferența față de ei o va face ca „miniaturist” (n-a scris romane sau construcții mai ample) și ca savuros povestitor „moldovean”, cu un umor bonom și rafinament hâtru, pe fond confesiv-metaliterar și cu vervă imaginativă nedezmințită. Latura „retro-parodică” a postmodernismului îi datorează mult. Prima sa carte (Vedere din balcon) apare în 1970, urmată, 8 ani mai târziu, de Confesiuni paralele (1978). Cartea-fanion rămâne Ucenic la clasici (1979), plină de savori meta-memorialistice și bântuită de umbra lui G. Călinescu, maestrul literar al Școlii cu pricina. O talonează îndeaproape Ficțiune și infanterie – apărută la Editura Militară, ca și Asediul locului comun a lui MHS – al cărei titlu i-a derutat pe mulți neaveniți… Alte titluri antedecembriste, la fel de, chiar dacă altfel șarmante: Fals manual de petrecere a călătoriei (în tandem cu MHS, replică la reportajul bogzian 175 de minute la Mizil), Avionul de hârtie, Cvintetul melancoliei, Cu cărțile pe iarbă, Dragoste cu vorbe și copaci, îi consolidează imaginea și statutul. După Revoluție, deține numeroase funcții în administrația culturală și scrie la mai multe gazete, păstrându-și aceeași imagine atașantă de domn distins, deschis și tolerant într-o lume polarizată maniheic. Ultimele opuri – Poezie și autobiografie, Caiete vechi și sentimentale, Lupul și chitanța, Scrisoare despre insule, Merci pour les covrigi – îl arată în aceeași formă literară de zile mari, deși sănătatea îi era tot mai șubredă. A murit, proaspăt septuagenar, la Iași, lăsând în urmă o operă superior-surâzătoare, plină de savori rafinate.

Text de Paul Cernat

foto: Arhiva MNLR