13 mai 2020 — Evocări

Dan Grigorescu, 89 de ani de la naștere

În urmă cu 89 de ani, în 13 mai 1931, se năștea, la București, Dan Grigorescu. A urmat studii de filologie la Universitatea din București, obținând diploma de licență în limba și literatura engleză în 1954.

A fost unul dintre discipolii profesorului Tudor Vianu. După absolvire a lucrat ca redactor la Editura de Stat pentru Literatură și Artă, ca muzeograf la Muzeul de Artă și ca redactor-șef la Editura Meridiane.

Din 1961 începe să predea la Facultatea de Filologie a Universității bucureștene, devenind profesor în 1990. În 1969 își va susține doctoratul cu o teză despre „Shakespeare în cultura română modernă”. Se va specializa în studiul literaturii comparate, fiind coordonatorul Catedrei de Literatură comparată în mai multe perioade.

În 1970 va pleca în Statele Unite pentru a preda la Universitățile din Seattle, Portland și Los Angeles, fiind numit, în perioada 1971 – 1974, director al Bibliotecii Române din New York. Perioada americană va fi evocată în cartea „Marile canioane” (1977). Cărțile sale despre cultura și arta americană publicate înainte de 1989 au reprezentat adevărate pietre de temelie într-un domeniu puțin cunoscut în perioada comunistă. Dan Grigorescu a fost, totodată, și un competent critic și istoric de artă, semnând numeroase monografii și studii despre artiști plastici și prezentând sute de expoziții ale pictorilor români contemporani.

A fost director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române. Este unul dintre traducătorii lui Shakespeare și coordonatorul primei ediții critice a operelor acestuia. A îngrijit și a semnat studiul introductiv al volumului de cronici dramatice „Întâmplări cu eroi din literatură și teatru”, scris de Alice Voinescu și apărut în anul 1983 la Editura Eminescu.

Bun cunoscător al avangardei americane și nu numai, va publica mai multe cărți și studii despre mișcările novatoare ale secolului XX. În 2004 va fi ales membru al Academiei Române. Dintre volumele semnate de el amintim doar câteva: „Pop-Art” (1974), „Arta americană” (1975), „Dicționar cronologic al literaturii americane” (1979), care i-a adus și o medalie de aur din partea Asociației Criticilor Americani, „A History of Romanian Art” (1992), „Pietrele de la Stonehenge tac” (1997), „Dicționarul avangardelor” (2003). A tradus din George Bernard Shaw, Shakespeare, din literatura pieilor roșii și basme din folclorul eschimos.

În 15 aprilie 2008, Dan Grigorescu trecea la cele veșnice.

Text scris de Radu Băieșu, regizor de teatru, redactor al Editurii MLR, muzeograf
Foto: Dan Grigorescu, Arhiva MNLR