22 iunie 2021 — Evenimente

De azi până ieri. Revizitări literare #20 | Constantin Stere

Apărător al teoriei determinismului artei, al artei cu tendință, socialist până la capăt, revoluționar, C. Stere a fost un polemist redutabil. Articolele sale, pledoarii pentru arta cu tendință și pentru angajamentul social al intelectualului, nu sunt lipsite de actualitate, dată fiind deschiderea actuală a discursului critic către ideologia de stânga. Dar sunt și o mostră de dogmatism care dă pe alături, în cazul lui Eminescu (căruia i-l preferă pe O. Goga) sau Oscar Wilde, a cărui homosexualitate e considerată „crimă contra naturii” și e pusă în directă legătură cu opțiunea sa „decadentă” pentru „arta pentru artă”.  Cu toate stridențele sale, C. Stere e un gânditor de stânga care merită redescoperit.