3 mai 2021 — Evenimente

De bine, de rău | Cosmin Ciotloș despre G. Topîrceanu

Privit cu mefiență de criticii cu care a fost contemporan, G. Topîrceanu face astăzi figura unui artizan a cărui literatură poate deschide, cel mult, gustul prozodic al adolescenților. E de-ajuns, totuși, să facem un pas în afara discursului acestuia maximalist pentru a constata că precaritatea lirică e compensată, la autorul „Parodiilor originale”, de un program în fond nu mai puțin modernist. Topîrceanu are intuiția poeziei ca act de limbaj (și nu ca dispoziție sufletească a eului). O atestă publicistica lui, laolaltă cu textele câtorva conferințe. În definitiv, fără s-o știm, îi citim azi pe Arghezi, Barbu și chiar Bacovia cu ochiul volubilului Topîrceanu în mai mare măsură decât cu cel al sobrului Lovinescu.