22 august 2020 — Evenimente

De vorbă cu scriitoarea Catia Maxim

Nu o dată scriitori contemporani au avut lecturi publice din romane sau volume care urmau a fi publicate la Muzeul Național al Literaturii Române. Acesta este și cazul scriitoarei Catia Maxim, ale cărei romane „Altarul din carcera oarbă”, „Sipetul cu îngeri”, „Îngerii din Moscopole”, „Slow motion”, „Ghici pe cine iubesc eu?” au fost publicate de Editura Tracus Arte. A avut norocul să beneficieze de sfaturile unui prozator special care, deși nu mai e printre noi, rămâne un reper al literaturii române, Constantin Stan. Catia Maxim a scris şi publicat constant romane bine receptate de critica literară şi de către cititori. ,,Subiectele mi-au fost dăruite chiar de cititori. Fiecare roman a pornit de la un pretext, un imbold al realității. Am început să simt povara responsabilității și o nevoie imperioasă a evaluărilor obiective. Exigente. Fiecare carte are destinul ei, ca un copil, crescut și educat până când vine timpul să-și ia zborul”, spune Catia Maxim, al cărei nou roman, încă fără titlu, dezvăluie viața unui lutier.