29 ianuarie 2021 — Evenimente

Despre școli și filiere literare cu criticul și istoricul Paul Cernat

Criticul și istoricul Paul Cernat și-a propus să ne vorbească astăzi despre școli și filiere literare, considerând că ar fi ofertantă apariția unei istorii a literaturii române pornind de la școlile critice, cenaclurile literare asociate acestora, zonele informale și zonele oficiale. Astfel, această istorie s-ar dovedi cu atât mai ilustrativă, simptomatică pentru mișcarea ideilor, pentru mentalitățile în evoluție ale culturii, ale literaturii românești. Discursul său are ca punct de plecare epoca „Junimii”.

În accepțiunea lui Paul Cernat, „Junimea” poate fi considerată prima noastră școală literară în deplinul sens al cuvântului, atunci când începe maturizarea sistemului literar românesc, construcția canonului literar, estetic autohton.