4 noiembrie 2020 — Evenimente

Anton Pann | Dezbatere on-line

Foto: Colecția Casei Memoriale „Anton Pann”

 

Pornim pe urmele lui Anton Pann, un personaj cu adevărat fascinant, primul nostru mare boem de meserie, și vă invităm să urmăriți o dezbatere densă și captivantă care îi are ca protagoniști pe acad. Eugen Simion, Oana Soare – cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române – și pe criticul și istoricul literar Paul Cernat. Cei trei reconstituie personalitatea complexă a lui Anton Pann, reprezentat remarcabil al literaturii orientale în cultura română, creator de școală și unul dintre poeții pentru care Ion Barbu, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Lucian Blaga și Marin Sorescu împărtășeau o deosebită prețuire, încercând să răspundă unor întrebări esențiale: care sunt, pentru cititorul postmodern, atuurile scriitorului, dincolo de biografia lui boemă sau de jocurile de limbaj atât de atractive, și în ce constă esența lirismului său?