16 septembrie 2019 — Evenimente

Eveniment | Dintre sute de catarge…

Marți, 17 septembrie 2019, ora 10.00, Muzeul Național al Literaturii Române va găzdui evenimentul intitulat „Dintre sute de catarge…”, organizat de Asociaţia culturală Athenäum din Düsseldorf și dedicat românilor plecați din țară din diferite motive. Evenimentul va avea loc la sediul expoziției permanente a MNLR București din Str. Nicolae Crețulescu 8. MNLR este partener al proiectului desfășurat în România.

„Drumul pribegiei nu a fost și nu este un drum ușor. L-am luat cu noi pe poetul neamului, Mihai Eminescu, ca să dovedim cinstea și valoarea noastră veșnică”, mărturisea d-na Livia Grama Medilanski, președintele în exercițiu al Asociației germano-române Athenäum, scriitoare din diaspora care vede în poetul Mihai Eminescu ceea ce percep germanii în Goethe.

În cadrul evenimentului, vor lua cuvântul membrii delegației germane: domnul Hans Georg-Lohe, directorul Departamentului Cultural al orașului Düsseldorf, prof. dr. Christof Wingertszahn, director al Muzeului Goethe şi al Fundaţiei Anton, Katharina Kippenberg, prof. univ. dr. dr. h. c. mult., Volkmar Hansen, de la Universitatea „Heinrich Heine” şi preşedinte de onoare al Asociaţiei Athenäum, traducătoarea Geraldine Gabor-Dreyer, originară din Arad, care a tradus și a publicat împreună cu Ernst-Jürgen Dreyer, volumul Der Abendstern. Gedichte, poeme de Mihai Eminescu, domnul dr. ec. Bogdan Cuza.

La finalul întâlnirii, va avea loc un recital poetic semnat de actorul Lari Georgescu, precum și prezentarea scurtmetrajului „Eminescu pe meridianele lumii (Düsseldorf)” (producție TVR internaţional), realizat în 2011 de Sandrino Gavriloaia.

În perioada 17-22 septembrie 2019, delegația din Germania va vizita spațiul expozițional al MNLR, gazdă a evenimentului „Dintre sute de catarge…”, două dintre Casele memoriale ale MNLR, TUDOR ARGHEZI – MĂRȚIȘOR (Str. Mărțișor 26) și ANTON PANN (Str. Anton Pann 20), precum și alte obiective cultural-istorice și muzee din București, din Iași și din împrejurimi, și va asista la câteva dintre concertele ediției a XXIV-a Festivalului Internațional „George Enescu”.

Asociaţia culturală Athenäum a fost înfiinţată în anul 2010, la Düsseldorf, din iniţiativa unor intelectuali români şi germani care şi-au propus să pună în valoare cultura, tradițiile, frumuseţea și istoria României. Pornind de la relațiile istorice dintre români și germani, Athenäum a organizat în Germania, dar şi în ţara noastră, în Franţa și în Olanda, concerte, spectacole, expoziţii, lansări de carte, conferinţe, proiecții de filme, târguri culinare și călătorii culturale, evenimente care, însumate, au dus la îmbunătăţirea percepţiei despre noi, românii. De la Palatul Jaegerhof, sediul actual al Muzeului Goethe din Düsseldorf, a plecat Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen spre a deveni primul rege al României, cel care, în cea mai lungă domnie din istoria noastră, a pus România pe harta Europei. Iar la Palatul Benrath din sudul orașului de pe Rin și-a petrecut o parte a copilăriei și adolescenței Principele Ferdinand, viitorul Rege Întregitor al nostru. Toate aceste amănunte ale trecutului au îndreptățit Asociaţia Athenäum să organizeze un program de itinerarii culturale și spirituale în țara noastră, proiect intitulat „Pe urmele istoriei” şi ajuns, anul acesta, la ediţia a VI-a, din care face parte și evenimentul „Dintre sute de catarge…”.

_____

Im Nationalmuseum für Rumänische Literatur (Nicolae-Creţulescu-Straße 8) organisiert der Deutsch-Rumänische Kulturverein „Athenaeum“ Düsseldorf am 17. September 2019 eine Veranstaltung mit dem Titel „Unter hunderten von Masten…“ . Sie ist allen Rumänen gewidmet, die aus verschiedenen Gründen das Land verlassen haben.

„Die Wanderschaft ist kein leichter Weg. Wir haben unseren Nationaldichter mitgenommen, um unseren ewigen Wert zu beweisen“, gesteht Frau Livia Medilanski, Präsidentin des Deutsch-Rumänischen Kulturvereins „Athenaeum“ Düsseldorf, Schriftstellerin in der Diaspora, die den Dichter Mihai Eminescu als das betrachtet, was Goethe für die Deutschen ist.

Im Rahmen der Veranstaltung werden Mitglieder der deutschen Delegation zu Wort kommen: Herr Hans-Georg Lohe, Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf, Prof. Dr. Christof Wingertszahn, Direktor des Goethe-Museums Düsseldorf und der Stiftung Anton-und-Katharina-Kippenberg, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Volkmar Hansen von der „Heinrich-Heine-Universität“ Düsseldorf und Ehrenpräsident des Vereins“ Athenaeum“, und die aus Arad stammende Übersetzerin Geraldine Gabor-Dreyer, die zusammen mit Ernst-Jürgen Dreyer den Band „Der Abendstern. Gedichte“ von Mihai Eminescu übersetzt und herausgegeben hat. An der Veranstaltung wird auch Herr Dr. ec. Dr. h. c. mult. Bogdan Cuza teilnehmen. Herr Cuza ist der Ururenkel des Fürsten Alexandru Ioan Cuza, des Schöpfers der Einheit der rumänischen Fürstentümer. Er kommt extra aus Deutschland, um dem Programm beizuwohnen, das den Rumänen, die in aller Welt verstreut sind, und unserem Nationaldichter gewidmet ist.

Im zweiten Teil der Veranstaltung folgen Gedichten von Mihai Eminescu rezitiert von dem Schauspieler Lari Giorgescu und der Kurzfilm „Eminescu rund um die Welt“ von Sandrino Gavriloaia aus dem Jahr 2011.

In der Zeit vom 17. bis zum 22. September wird die Delegation aus Deutschland die Ausstellungsräume des NRL, zwei Gedenkhäuser des NRL, „Tudor Arghezi“ und Anton Pann“, sowie auch andere historische Stätten und Museen in Bukarest und Iaşi besuchen und einige Konzerte der XXIV. Ausgabe des internationalen „George-Enescu-Fetivals“ hören.

Der Deutsch-Rumänische Kulturverein „Athenaeum“  wurde im Jahr 2010 von einer Gruppe von rumänischen und deutschen Intellektuellen gegründet, die sich vorgenommen hatten, die Kultur, die Traditionen, die Schönheit und die Geschichte Rumäniens ins richtige Licht zu rücken. Ausgehend von den historischen Beziehungen zwischen den Rumänen und den Deutschen hat „Athenaeum“ in Deutschland aber auch in unserem Land, in Frankreich oder in den Niederlanden Konzerte, Aufführungen, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Filmvorführungen, kulinarische Ereignisse und Kulturreisen organisiert. Alle diese Veranstaltungen haben die Art, wie wir Rumänen im Ausland wahrgenommen werden, verbessert. Von Schloss Jägerhof , dem heutigen Sitz des Goethe-Museums Düsseldorf, brach einst Prinz Karl von Hohenzollern Sigmaringen nach Rumänien auf, um der erste König dieses Landes zu werden, der während seiner Herrschaft – der längsten in unserer Geschichte – Rumänien auf die Karte Europas setzte. Und im Schloss Benrath im Süden der Stadt am Rhein, hat Prinz Ferdinand von Hohenzollern Sigmaringen einen Teil seiner Kindheit und seine Jugend verbracht. Er sollte später als König der Vollender unserer Einheit werden. Alle diese Fakten der Vergangenheit haben den Verein „Athenaeum“ dazu angeregt, eine Serie von Reisen zu organisieren, kulturelle und spirituelle Wanderungen durch Rumänien unter dem Motto „Auf den Spuren der Geschichte“. Zu diesem Projekt, das in diesem Jahr beim fünften Teil angekommen ist, gehört auch die Veranstaltung „Unter hunderten von Masten…“. Der sechste Teil dieses Reiseprogramms wird zwischen dem 30. Oktober und dem 4. November dieses Jahres nach Iaşi und in die Umgebung der moldauischen Hauptstadt führen. Er wird dem Mann gewidmet sein, der die Grundlagen des modernen rumänischen Staates geschaffen hat: dem Fürsten Al. Ioan Cuza. Als Ehrengast wird Bogdan Cuza, der Ururenkel des Fürsten, dabei sein. Herr Cuza lebt in Düsseldorf und ist Mitglied des Vereins Athenaeum.

Galerie Foto