9 mai 2019 — Colocvii, seminarii și conferințe

Eli Lotar 50 | „Itinéraire dʾun « vagabond de race » ”/„Itinerarul unui «vagabond de rasă »”

Vineri, 10 mai 2019, începând cu ora 19.00, vă invităm la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Str. Nicolae Crețulescu 8, la conferința Itinéraire dʾun «vagabond de race » Itinerarul unui „vagabond de rasă”, susținută de Damarice Amao, co-curatoare a expoziției „Eli Lotar (1905 – 1969)”, și la lansarea volumului bilingv de scrisori inedite „Scrisori/Lettres. 1924 – 1926”, publicat de Editura Muzeului Literaturii Române în această primăvară.

Prin acest eveniment, Muzeul Național al Literaturii Române își propune să marcheze împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Eli Lotar (31 ianuarie 1905 – 10 mai 1969), celebru fotograf parizian de origine română și cel dintâi fiu al scriitorului Tudor Arghezi. Conferința susținută de Damarice Amao reprezintă nucleul monografiei „Eli Lotar et le mouvement des images”, publicată la Editura Textuel din Franța, în 2017.

Conferință susținută de Damarice Amao
Invitați: Ion Bogdan Lefter, Ioan Cristescu (director al Muzeului Național al Literaturii Române)
Moderator: Alina-Nicoleta Ioan (coordonatoare a Editurii Muzeul Literaturii Române)

Conferință susținută în limba franceză, cu traducere consecutivă în limba română.

Eli Lotar, itinerarul unui „vagabond de rasă” / Eli Lotar, itinéraire d’un « vagabond de race »

RO
Suprarealismul, avangarda cinematografică, Noua Viziune: Eli Lotar, fotograf și cineast francez de origine română, a lăsat în fiecare din aceste domenii unele dintre cele mai emblematice imagini din istoria vizuală europeană. Lotar rămâne, totuși, o personalitate cu o istorie complexă prea puțin cunoscută, mai ales în țara natală, în ciuda ascendenței poetice prestigioase. Este fiul ilustrului Tudor Arghezi, care, prin opera literară și prin personalitatea sa, i-a marcat traiectoria. La cincizeci de ani de la moartea lui Eli Lotar, conferința, ecou al retrospectivei organizate de Muzeul Național al Literaturii Române, revine asupra momentelor semnificative din opera și din traseul lui Eli Lotar, de la București, la Paris.
____________
FR
Le surréalisme, le cinéma d’avant-garde, la Nouvelle Vision : Eli Lotar, photographe et cinéaste français d’origine roumaine, a livré dans chacun de ces domaines, des images parmi les plus emblématiques de l’histoire visuelle européenne. Lotar reste néanmoins une personnalité à l’histoire complexe, mal connue notamment dans son pays d’origine malgré son ascendance poétique prestigieuse. Il est, en effet, le fils de l’éminent Tudor Arghezi dont l’œuvre littéraire et la personnalité a marqué sa trajectoire. Cinquante ans après la mort d’Eli Lotar, la conférence en écho à la rétrospective organisée par le Musée national de la littérature, reviendra sur les moments significatifs de l’œuvre et du parcours d’Eli Lotar, de Bucarest à Paris.

Doctor în istoria artei și a fotografiei al Universității Paris-Sorbonne (Paris IV), Damarice AMAO este asistentă la Secția de conservare a Departamentului de fotografie din cadrul Muzeului Național de Artă Modernă/Centre Pompidou. În teza sa de doctorat, „Passion et désillusion. Eli Lotar (1905 – 1969)” [Pasiune și deziluzie. Eli Lotar (1905 – 1969)], susținută în 2014, sub îndrumarea lui Arnauld Pierre, expune „raporturile dintre avangarda fotografică și cinematografică”. Specialistă în fotografia interbelică și în suprarealism, a coordonat împreună cu Clément Chéroux cataloagele expozițiilor „Jacques-André Boiffard, La Parenthèse surréaliste” [Jacques-André Boiffard, Paranteza suprarealistă] – Centre Pompidou, 2014 – și „Eli Lotar” – cu Pia Viewing, Centre Pompidou/Jeu de Paume/Photosynthèses, 2017, versiunea în limba română cu Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2019. Pe lângă cartea apărută în urma cercetărilor sale de doctorat, „Eli Lotar et le mouvement des images” (2017) [Eli Lotar și mișcarea imaginilor], a semnat cu Karolina Lewandowska „Le Spectre du surréalisme [Spectrul suprarealismului], lucrare care a însoțit expoziția vernisată la Rencontres Internationales de la Photographie din Arles, în 2017. Alături de Florian Ebner și Christian Joschke este curator al expoziției „Photographie, arme de classe” [Fotografia, armă de clasă], prezentată la galeria de fotografii de la Centre Pompidou (5 noiembrie 2018 – 4 februarie 2019) și, în aceeași echipă, coordonează catalogul editat de Textuel.

Eveniment organizat de Muzeul Național al Literaturii Române, în cadrul Expoziției „Eli Lotar (1905 – 1969)”, realizată în parteneriat cu Centrul Pompidou și Jeu de Paume, sub găzduirea Muzeului Colecțiilor de Artă și în contextul Sezonului România – Franța.

Galerie Foto