29 iulie 2018 — Evenimente

Emisiune filatelică | Scriitori avangardiști români: Urmuz, Geo Bogza, Gellu Naum

Romfilatelia și Muzeul Național al Literaturii Române vă invită la evenimentul de prezentare a emisiunii filatelice Scriitori avangardiști români. Prezentarea va avea loc în deschiderea celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional „Gellu Naum”, vineri, 3 august 2018, ora 18.00, în Grădina MNLR din Str. Nicolae Crețulescu 8.

Romfilatelia dedică emisiunea de mărci poștale Scriitori avangardiști români, unor reprezentanți de seamă ai literaturii române, ale căror opere se încadrează în curentul avangardist de la începutul secolului al XX-lea.

Timbrele emisiunii de mărci poștale ilustrează trei scriitori români, reprezentativi pentru avangardismul literar: Demetru Dem. Demetrescu-Buzău (Urmuz), Geo Bogza și Gellu Naum.

Curentele literare de avangardă, manifestări care se exprimă printr-un spirit de negație violent față de formele de artă consacrate, propunând noi structuri artistice în dauna celor tradiționale, considerate depășite, au apărut în Europa la începutul secolului al XX-lea. Avangardismul românesc se deosebește de cel european prin larga lui deschidere, eliminarea nihilismului absolutizat, sintetizarea tuturor formelor artistice moderne după o dialectică proprie. Dintre toate curentele avangardiste, în domeniul literaturii se manifestă dadaismulexpresionismulfuturismul şi suprarealismul, celelalte curente fiind specifice artelor plastice. Prima revistă de avangardă din țara noastră a fost Contimporanul, condusă de Ion Vinea, urmată de revistele Punct, IntegralUNU și Alge.

Demetru Dem. Demetrescu-Buzău (1883-1923), cunoscut ca Urmuz, pseudonim ales şi impus public de către Tudor Arghezi, este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 2 lei. Revista UNU, cea mai importantă publicație avangardistă, condusă de Sașa Pană, tipărește opera lui Urmuz, primul autor român care, intuind criza limbajului, a promovat o literatură cu elemente absurde, ilogice, dar nu în forma violentă a dadaismului european, ci folosind o formă clasică.

Geo Bogza (1908-1993), scriitor, jurnalist, poet român, teoretician al avangardei și unul dintre discipolii lui Urmuz,  s-a manifestat ca un adept la avangardismului încă de la începuturile sale literare, asumându-și propria creație din perspectiva trăirii intense, autentice, a vieții, dar și prin prisma transcrierii unor experiențe inedite şi reale. Editor al revistei Urmuz și colaborator al revistelor Bilete de papagal și UNU, Geo Bogza a abordat reportajul, specia literară care i-a adus consacrarea.

Gellu Naum (1915-2001), poet, prozator, dramaturg şi traducător, este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 19 lei. Este considerat cel mai important suprarealist român şi unul dintre marii reprezentanți ai acestui curent pe plan european. În 1941, împreună cu Gherasim Luca, Dolfi Trost, Virgil Teodorescu şi Paul Păun, constituie grupul suprarealist român, care are o activitate deosebit de intensă între anii 1945-1947.

Emisiunea de mărci poștale Scriitori avangardiști români va fi disponibilă începând de vineri, 27 iulie 2018, în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: http://romfilatelia.ro/store/. Aceasta este completată de plicul prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 32 de timbre și minicoala de 5 timbre + 1 vinietă.

Romfilatelia dedicates the postage stamp issue called Romanian avant-garde writers, to some outstanding representatives of the Romanian literature, whose works fall into the avant-garde movement from the beginning of the 20th century.

The stamps of the issue illustrate three of the Romanian writers, promoters of the avant-garde literature: Demetru Dem. Demetrescu-Buzau (Urmuz), Geo Bogza and Gellu Naum.

The avant-garde literary movements, actions that express themselves through a spirit of violent negation over established forms of art, proposing new artistic structures to the detriment of the traditional ones, that were considered obsolete, emerged in Europe at the beginning of the 20th century. The Romanian avant-garde differs from the European one through its wide opening, the elimination of nihilism taken to the extreme, the synthesis of all modern artistic forms, according to its own dialectics. Of all the avant-garde movements, DadaismExpressionismFuturism and Surrealism are manifested in the field of literature, the other movements being specific to fine arts. The first avant-garde magazine in Romania was the Contimporanul (The Contemporary) led by Ion Vinea, followed by the magazines Punct (Dot), Integral (Whole), UNU (ONE) and Alge (Algae).

Demetru Dem. Demetrescu-Buzau (1883-1923), known as Urmuz, a pseudonym chosen and publicly imposed by Tudor Arghezi, is represented on the stamp with the face value of Lei 2UNU magazine, the most important avant-garde publication, led by Sasa Pana, brings out the work of Urmuz, the first Romanian author who, feeling the crisis of language, promoted a literature with absurd, illogical elements, but not in the violent form of European Dadaism, but using a classical form.

Geo Bogza (1908-1993), a Romanian writer, journalist, poet, avant-garde theorist and one of Urmuz’s disciples, acted as a follower of avant-garde since his literary beginnings, assuming his own creation from the perspective of intense, authentic life experience, but also in terms of some new and real experiences. Editor of Urmuz magazine and collaborator of Bilete de papagal (Parrot Tables) and UNU magazines, Geo Bogza approached the reportage, the literary genre that brought him fame.

Gellu Naum (1915-2001), poet, prose writer, playwright and translator, is represented on the stamp with the face value of Lei 19. He is considered to be the most important surrealist Romanian and one the last major representative of this current in Europe. In 1941, together with Gherasim Luca, Dolfi Trost, Virgil Teodorescu and Paul Păun, establish the Romanian surrealist group that has a particularly intense activity between 1945-1947.

The new issue will be available on FridayJuly 27th2018, in Romfilatelia’ own shops network in Bucharest, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Iași and Timișoara and online on http://romfilatelia.ro/store/The postage stamp issue is completed by a First Day Cover, as page composition there were used a sheet of 32 stamps and a minisheet of 5 stamps + 1 label.