11 August 2023 — Anunțuri

Achiziții MNLR

Muzeul Național al Literaturii Române deschide la 11 august 2023 o nouă stagiune de achiziții pentru bunuri patrimoniale reprezentative ilustrând viața și opera scriitorilor români.

MNLR achiziționează: manuscrise ale operelor literare, corespondență, acte, iconografie, obiecte memoriale, artă plastică, volume – carte veche românească, carte rară (cu ex-libris, cu însemnări autografe, cu dedicații, pe suport rar), periodice vechi, periodice rare, cu gravuri și planșe. Starea de conservare a documentelor, caracterul inedit, relevanța artistică reprezintă criterii de selecție.

Persoanele interesate pot înainta ofertele la sediu:
Bucureşti, Calea Griviței nr. 64-66, Sector 1, până în data de 11.09.2023.