Information of public interest

Solicitare informații de interes public

Formular solicitare în baza legii 544/2001  Persoana responsabilă în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române pentru furnizarea informațiilor de interes public este:

  Ilinca Stratan – Muzeograf în cadrul Biroului de Relații Publice – Marketing

  Tel: 021.212.58.46

  E-mail: relatiipublice@mnlr.ro

  Pentru solicitarea informațiilor de interes public în baza Legii 544/2001 vă rugăm să completați următorul formular:

  Model cerere informații de interes public

  Solicitarea informațiilor de interes public se poate realiza în scris, electronic sau pe suport de hârtie, utilizând datele de contact specificate mai sus.

  Muzeului Național al Literaturii Române publică din oficiu o serie de informații de interes public relevante pentru tipul său de activitate. Vă invităm să le consultați.

  CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MNLR

  Descarcă document

  Modalitatea de contestare a deciziei și formulare aferente pentru reclamație administrativă (refuz și întârziere răspuns)

  Reclamatie administrativă pentru răspuns întârziat

  Reclamatie administrativă pentru răspuns negativ