24 June 2022 — Evenimente

Centenarul nașterii marelui poet Vasko Popa

Ambasada Republicii Serbia la București, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“ al Academiei Române, Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Sârbilor din România, este onorată să prezinte un eveniment literar și o expoziție dedicată celor 100 de ani de la nașterea marelui poet Vasko Popa.

Miercuri, 29 iunie 2022, la ora 19.00, vă invităm la Muzeul Național al Literaturii Române, la sediul din Calea Griviței 64-66, pentru a celebra viața, personalitatea și opera lui Vasko Popa, cunoscut poet liric modern nu numai în patria sa, ci și în străinătate, fiind unul dintre cei mai traduși poeți din Serbia.
Cu acest prilej va fi vernisată o expoziție dedicată memoriei scriitorului.

Poet, scriitor, editor și traducător sârb, Vasko Popa s-a născut în 1922. După război, a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din Belgrad. În 1953 a publicat prima sa mare colecție de versuri, Kora. A urmat o serie de alte șapte volume între 1956 și sfârșitul anilor 1970, care i-au adus mai multe premii literare. „Poezii culese, 1943–1976”, în traducere în limba engleză, a apărut în 1978, cu o introducere a poetului britanic Ted Hughes.
În 1972 a fost ales membru al Academiei Sârbe de Științe și Arte.
A murit în 1991, la Belgrad.

***

Embassy of the Republic of Serbia in Bucharest, in partnership with the National Museum of Romanian Literature, Institute of History and Literary Theory „G. Călinescu” of the Romanian Academy, the Romanian Writers ‘Union and the Romanian Serbs’ Union, is honored to present a literary event and an exhibition dedicated to the 100th anniversary of the birth of the great poet Vasko Popa.

Wednesday, June 29, 2022, at 19.00, we invite you to the National Museum of Romanian Literature, at the headquarters in Calea Griviței 64-66, to celebrate the life, personality and work of Vasko Popa, known modern lyric poet not only in his homeland, but also abroad, being one of the most translated poets in Serbia.
On this occasion, an exhibition dedicated to the writer’s memory will be opened.

Serbian poet, writer, publisher and translator, Vasko Popa was born in 1922. After the war, he graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade. In 1953 he published his first large collection of poems, Kora. A series of seven more volumes followed between 1956 and the late 1970s, which brought him several literary awards. „Collected Poems, 1943–1976”, translated into English, appeared in 1978, with an introduction by the British poet Ted Hughes.
In 1972 he was elected a member of the Serbian Academy of Sciences and Arts.
He died in 1991 in Belgrade.