MNLR office in Calea Griviței 64-66

For English, please scroll down.

Clădirea care adăpostește sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței 64-66 a fost proiectată și construită în anul 1935, iar în acest spațiu generos își desfășoară activitatea toate departamentele din cadrul MNLR: Secția Patrimony (etaj I), Departamentul Programe și Educație Muzeală, Biroul Relații Publice-Marketing, Secretariat (etaj IV) și Publishing House of the Museum of Romanian Literature. De asemenea, la parterul clădirii se află librăria Editurii MLR, dar și trei spații destinate organizării de expoziții temporare. Etajul al II-lea este destinat Colecțiilor MNLR.

Tot aici, la parterul clădirii există spații dedicate expozițiilor temporare sau itinerante (Sala „Alexandru Oprea”, Sala „Petru Creția” și Sala „Alexandru Condeescu”), realizate de MNLR, dar și în parteneriat cu alte muzee, instituții culturale sau artiști plastici din țară sau din străinătate. De la deschiderea muzeului, aceste spații au găzduit zeci de expoziții, unele dintre ele cu participare și cooperare internațională, așa cum au fost Bienala Internațională de Carte Obiect (2018), expoziția de grup Confluențe/ Confluences (2018), în cadrul Festivalului Capitalelor Națiunilor Centenare – FCNC, Gherasim Luca – Erou limită (2019), în colaborare cu Centre Pompidou și Jeu de Paume, Genica Athanasiou – Muză și parteneră a lui Antonin Artaud (2019), în parteneriat cu Institutul Cultural Francez, Bienala Internațională de Gravură – BIPB 2019, Celan 100 – Printre cuvinte, în parteneriat cu Ministerului Federal al Afacerilor Europene şi Internaționale al Republicii Austria, prin Forumul Cultural Austriac sau, cea mai recentă, expoziția-eveniment Celebrități din lumea plutitoare, realizată în colaborarea cu Ambasada Japoniei, poate cel mai important eveniment cultural la nivel național, într-un an marcat încă de criza pandemică, prin expunerea a 200 de stampe japoneze din colecția UKYO-E George Șerban, expoziție care s-a bucurat de un număr impresionat de vizitatori.

***

The Griviței building was designed and built in the year 1935. Today, the spacious building houses all of the National Museum of Romanian Literature’s departments. The Heritage department on the 1st floor, including Museum Programs and Education and the Public Relations office. Marketing and Administration are on the 4th floor along with Muzeul Literaturii Române publishing house (MLR). The 2nd floor is dedicated to the NMRL Collections. The ground floor contains the MLR publishing house bookstore, as well as three temporary or travelling exhibition spaces (Alexandru Oprea Room, Petru Creția Room, and Alexandru Condeescu Rome), created by NMRL in partnership with other museums, cultural and visual arts institutions from Romania and abroad. Since the museum’s opening, these spaces have hosted dozens of exhibitions, which included international collaborations, such as the Book Object International Biennale (2018), group exhibition for the Festival of Centennial Nations’ Capitals, Confluențe / Confluences (2018), Gherasim Luca – Hero Limit (2019), in collaboration Centre Pompidou and Jeu de Paume; Genica Athanasiou – Antonin Artaud’s Muse and Companion (2019), in partnership with the French Cultural Institute, the Bucharest International Print Biennale (BIPB, 2019), Celan 100 – Between Words, in partnership with the Federal Ministry of European and International Affairs of the Austrian Republic through the Austrian Cultural Forum, and, more recently, the exhibition-event Celebrities of the Floating World, made in collaboration with the Japanese Embassy, perhaps the largest cultural event in the country, still reeling from the pandemic. The exhibition of 200 Japanese engravings drew a large number of visitors.