5 mai 2023 — Expoziții temporare MNLR - str. Nicolae Crețulescu nr.8

Expoziția Tensiunea de suprafață

Artiști: 2META+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu Pervolovici)
Vernisaj mansardă: joi, 11 mai 2023, ora 18.00, la Muzeul Național al Literaturii Române, Strada Nicolae Crețulescu 8, București
Expoziție mansardă: 11 mai 2023 – 24 septembrie 2023
Expoziție demisol: 19 iunie 2023 – 24 septembrie 2023

Parteneri media: RFI România, Radio România Cultural, Agerpres, Zile și Nopți, Agenția de carte, revista Observator cultural, revista Contemporanul, Radio Trinitas, Iqool, Modernism, Ficțiunea OPT m, Ordinea Zilei, revista Familia

Muzeul Național al Literaturii Române va găzdui, începând din 11 mai 2023, la sediul din strada Nicolae Crețulescu 8, un proiect al grupului 2META+.
Acest proiect se desfășoară în două etape: prima etapă va avea loc în mansarda muzeului, cu vernisajul în 11 mai 2023, iar a doua etapă în demisolul muzeului, începând cu a doua jumătate a lunii iunie.

Cele două evenimente fac parte din aceeași expoziție, care prezintă lucrări de artă contemporană într-un spațiu muzeal consacrat cu precădere patrimoniului literar românesc, deschis dialogurilor și abordărilor pluridisciplinare. Expoziția de față propune o reflecție asupra uneia dintre temele abordate de grupul 2META+ de-a lungul timpului: apa și tensiunea de suprafață. Proiectul pornește de la o caracteristică fizică a apei, privită ca interfață cu un alt mediu și ajunge să dezvolte efectul unei forțe interioare la suprafața apei. De aici multitudinea de interfețe abordate în acest context: între concret și abstract, între real și metareal/virtual, între construcție și deconstrucție, interior și exterior. Pictura, sculptura, arhitectura, video-instalațiile sunt alternate pentru a obține o
continuitate între discursurile diferitelor medii.

Tensiunea de suprafață este văzută ca o metaforă care ține împreună toate aceste discursuri, de la medii tradiționale la cele digitale. Pictură, sculptură, video-instalații, print digital, realitate virtuală transpun în spațiul expozițional motive precum „Leda și Lebăda”, „Narcis”, „Caron și Râul Styx”.
Expoziția va fi deschisă și va putea fi vizitată gratuit în cadrul evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor 2023, în 13 mai 2023, de la 18.00 până la miezul nopții.

Vizitarea expoziției se poate face în orarul normal de funcționare al MNLR, de marți până duminică, în intervalul 10.00 – 18.00, iar costul biletului întreg este de 15 lei, iar redus (pentru elevi, studenți și pensionari), de 7 lei.

2META I Maria Manolescu & Romelo Pervolovici
Fondat în 1998 de Maria Manolescu și Romelo Pervolovici.

Preocuparea grupului 2META s-a axat cu precădere pe arta conceptuală, cu deschidere spre diverse forme de expresie. ,,În programul lor artistic și în lucrările lor, grupul 2META dovedește o orientare experimentală de forță și un interes deosebit pentru noi câmpuri de acțiune, noi media, noi mijloace de expunere vizuală … Jocul, ironia și critica socio-media sunt prelucrate și aduse laolaltă la nivelul META al discursului vizual." (Mirjana Peitler, MedienKunstLabor im Kunsthaus Graz). Începând din 2011, cei doi artiști s-au orientat îndeosebi către pictura conceptuală – postmedia. În toamna anului 2016, Fundația Culturală META a publicat albumul METAREALIA: un discurs metavizual, o retrospectivă în două volume a proiectelor realizate până la acea dată.
Tot din anul 2011, grupul se extinde, urmărind deschiderea spre pluridisciplinar, cu Radu Pervolovici – arhitect urbanist și Eva Pervolovici – regizor de film, sub numele de 2META+.

***
Surface Tension
Artists: 2META+ (Maria Manolescu, Romelo Pervolovici, Radu Pervolovici)
Exhibition opening in the attic: Thursday, 11.05.2023, 6:00 PM, at the National Museum of Romanian Literature
Exhibition in the attic: 11.05.2023-24.09.2023
Exhibition in the semi-basement: 19.06.2023-24.09.2023
Venue: NMRL (the National Museum of Romanian Literature), 8 Nicolae Crețulescu Street, Bucharest

Media Partners: RFI România, Radio România Cultural, Agerpres, Zile și Nopți, Agenția de carte, Observator cultural magazine, Contemporanul magazine, Radio Trinitas, Iqool, Modernism, Ficțiunea OPT m, Ordinea Zilei, Familia magazine.

The National Museum of Romanian Literature is hosting a project of the 2META+ Group, in the exhibition spaces within its premises on Nicolae Crețulescu Street 8, starting on the 11 th of May, 2023. This project takes place in two stages: the venue of the first stage is the attic of the museum, and the exhibition opening is on the 11 th of May, while the venue of the second stage is the semi-basement of the museum, starting in the second half of June.
The two events are part of the same exhibition, which displays contemporary artwork in a museum whose premises are mainly dedicated to the Romanian literary heritage, open to dialogue and multidisciplinary approaches. The current exhibition proposes a reflection on one of the topics approached by the 2META+ Group over time: water and surface tension. The project starts from a physical characteristic of water regarded as interface with another medium, and eventually develops the effect of an inner force on the surface of water. Hence the multitude of interfaces approached in this context: between concrete and abstract, between real and metareal/virtual, between construction and deconstruction, between interior and exterior. Painting, sculpture, architecture, video-installations are alternated to attain a continuity between the discourses of various media. Surface tension is seen as a metaphor which keeps together all these discourses, from traditional media to the digital ones. Painting, sculpture, video-installations, digital print, virtual reality, they transpose motives such as “Leda and the Swan”, “Narcissus”, “Charon and the River Styx” in the exhibition space.

The exhibition will also be open and can be visited for free during the European Museum Night 2023 event, in the night of 13 May 2023, from 18:00 until midnight. The exhibition can be visited during the normal functioning hours of NMRL (the National Museum of Romanian Literature), from Tuesday to Sunday, from 10:00 to 18:00 and the price for the admission ticket is 15 RON or 7 RON (for pupils, students and seniors).

2META I Maria Manolescu & Romelo Pervolovici
Founded in 1998 by Maria Manolescu and Romelo Pervolovici.

2META Group is focused mainly on conceptual art, while at the same time being open to various forms of expression. “In their artistic program and in their artwork, the 2META Group shows a strong experimental orientation and a particular interest in new fields of action, new media, new means of visual display… Play, irony, and socio-media criticism are processed and brought together within a META visual discourse." (Mirjana Peitler, MedienKunstLabor im Kunsthaus Graz). Starting with 2011, the two artists focused especially on conceptual painting – postmedia. In the autumn of 2016, META Cultural Foundation published the album METAREALIA: a Metavisual Discourse, a retrospective in two volumes of their projects up to that date.
Starting with 2011, the group expanded, with a focus on the multidisciplinary, bringing into the fold Radu Pervolovici – urban architect, and Eva Pervolovici – film director, under the name of 2META+.