8 septembrie 2018 — Evenimente

FCNC | Vernisaj expoziție colectivă | Confluențe 100/ Confluences 100

Expoziția Confluențe 100/ Confluences 100 reprezintă manifestarea artei contemporane reunite prin diversitatea, dar și unitatea aniversării a 100 de ani de la independența a 10 țări europene: Austria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Moldova, România și Ungaria.

Conceptul expoziției este recrearea unui traseu personal, atât prin temele abordate, cât și prin tehnica folosită, pentru fiecare artist invitat. Temele subiective sunt reunite prin conceptul predominant, acela al libertății și al libertății de exprimare, ca parte esențială a valorilor europene.

Din punct de vedere estetic, au fost selectați exclusiv artiști contemporani, deși fenomenele cultural-artistice din ultimul secol sunt parte integrantă a devenirii fiecărei națiuni, tocmai pentru a facilita un dialog viu, o punte, nu doar între obiectele de artă, ci și între oameni. Proiectul expozițional reunește lucrări multidisciplinare, de la cele clasice: gravură, acuarelă, pictură și sculptură, până la noile media: foto-video, animație și instalație, ale artiștilor:

LUNI, 10 septembrie 2018
Galateca
, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Strada C.A. Rosetti 2-4
18.30: Vernisajul expoziției colective Confluențe 100/ Confluences 100 
(10 – 17 septembrie // în perioada 21 septembrie – 1 octombrie expoziția va fi prezentată în Sala Mare de expoziții din Calea Griviței 64-66)
Artiști: Arina Ailincăi (România), Aigars Bikše (Letonia), Teodor Buzu (Republica Cehă), ZuZu Caratănase (România), Maja Demska (Polonia), Manfred Egger (Austria), Alžběta Josefy (Estonia), Voldemārs Johansons (Letonia), Martin Kocourek (Republica Cehă), Alena Kotzmannova (Republica Cehă), Iurie Matei (Republica Moldova), Dragoș Pătrașcu (România), Ghenadie Popescu (Republica Moldova), Rimas Sakalauskas (Lituania), Kristina Sereikaite (Lituania), Mariana Ștefaneț (Republica Moldova), Antal Vasarhelyi (Ungaria)
Coordonator: Andreea Sandu

––––
„Confluences 100” represents the manifestation of contemporary art, brought together by diversity but also the unity of the 100 years independence celebration of 10 European nations: Austria, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Republic of Moldova, Romania, the Slovak Republic and Hungary.

The concept at the core of the exhibition is to recreate a personal journey of each of the invited artists through both the themes presented and the techniques used. The subjective themes are brought together by the prevailing concepts of freedom and freedom of speech as essential values of Europe.

From an aesthetic point of view, the artists selected here are exclusively contemporary ones, despite the cultural and artistic phenomena of the last century being an intrinsic part of the becoming of each nation, precisely in order to facilitate an active dialogue, a bridge, not just between art objects but also between people. This project gathers multidisciplinary works, ranging from classical ones (engravings, aquarelle, painting and sculpture) to the new media (photo-video, animation, installations), belonging to the following artists:

MONDAY, 10 September
Galateca, “Carol I” Central University Library, C.A. Rosetti 2-4
18.00: Opening of the collective exhibition Confluențe 100/ Confluences 100
(10 – 17 September //between 21 September and 1 October the exhibition will be presented in the Exhibitions Grand Hall on Calea Griviţei 64-66)
Artists: Arina Ailincăi (Romania), Aigars Bikše (Latvia), Teodor Buzu (Czech Republic), ZuZu Caratănase (Romania), Maja Demska (Polans), Manfred Egger (Austria), Alžběta Josefy (Estonia), Voldermās Johansons (Latvia), Martin Kocourek (Czech Republic), Alena Kotzmannova (Czech Republic), Iurie Matei (Republic of Moldova), Dragoș Pătrașcu (Romania), Ghenadie Popescu (Republic of Moldova), Rimas Sakalauskas (Lithuania), Kristina Sereikaite (Lithuania), Mariana Ștefaneț (Republic of Moldova), Antal Vasarhelyi (Ungaria)
Coordinator: Andreea Sandu

Galerie Foto