9 februarie 2021 — Evenimente

Indulgențe #24 – „Apocalipsa”

Capitolul de astăzi al „jurnalului virtual” numit „Indulgențe, semnat de poetul și publicistul Ion Mureșan, se numește „Apocalipsa”. Poetul semnalează faptul că nu există alt verset din Biblie pe marginea căruia să fi curs mai multă cerneală decât versetul 18, capitolul 13, din Apocalipsa lui Ioan Teologul: „Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”. Aflăm astfel că fiara e răul suprem, nu a scăpat nicio zi de 6 din luna a 6-a care să nu fie afurisită și, mai ales, că o Apocalipsă ratată se uită greu.

Accesați „Indulgențe” aici: