19 iulie 2021 — Evenimente

„Internaționala periferiilor” de Emanuel Modoc, Premiul pentru debut (2020) al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România

Vineri, 16 iulie 2021, la sfârșitul colocviului ALGCR (Asociația de Literatură Generală și Comparată din România), desfășurat la Universitatea Transilvania din Brașov (cu temele Modelul anglo-american în cultura română / Catastrofa în literatură), au fost acordate premiile ALGCR pentru doi ani editoriali: 2019 și 2020. Juriul acestei duble ediții a premiilor Asociației de Literatură Generală și Comparată din România a fost format din Mircea Martin (președinte), Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș, Angelo Mitchievici, Carmen Mușat, Vasile Spiridon și Andrei Terian.

În cadrul evenimentului, pentru anul 2020, Premiul pentru debut (ex aequo) le-a fost acordat lui Emanuel Modoc, Internaționala periferiilor. Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est, Editura MNLR, 2020 și Oanei Băluică, Carnal și mercantil în literaturile anglo-saxona, franceză și română (1830-1950), Editura Universitaria, 2020.

Internaţionala periferiilor. Reţeaua avangardelor din Europa Centrală şi de Est este debutul în critica literară al lui Emanuel Modoc. Cartea, apărută la Editura Muzeul Literaturii Române, în 2020, vizează raportul axiologic în/cu literatura lumii, preocupându-se și de dublul periferism al avangardei din zona noastră geografică și culturală. Un volum al secolului XXI, în care nu numai actul scriptural contează, ci și reprezentarea sa optim adecvată unui lector deopotrivă exigent și grăbit – cartea având o consistentă webografie, precum și o serie elocventă de diagrame, tabele, hărţi şi ilustraţii. Volumul este disponibil pe site-ul editurii MLR: https://edituramnlr.ro/librarie/critica-literara/emanuel-modoc-internationala-periferiilor-reteaua-avangardelor-din-europa-centrala-si-de-est/

La această dublă ediție au mai fost premiate cărți scrise de Camelia Dinu, Ștefan Firică, Camelia Crăciun și Gabriel Andei Stan – pentru anul editorial 2019 – și de Andrei Corbea, George Volceanov, Iulian Bocai, Corin Braga – pentru anul editorial 2020.

Lista titlurilor câștigătoare poate fi accesată aici: http://www.algcr.ro/premiile-algcr/.