5 aprilie 2018 — Evenimente

Ioan-Aurel Pop, noul președinte al Academiei Române

Muzeul Național al Literaturii Române salută alegerea Academicianului Ioan-Aurel Pop în funcția de președinte al Academiei Române, numire care a avut loc în urma alegerilor de joi, 5 aprilie 2018, și a voturilor exprimate de membrii Adunării Generale a înaltului for cultural și științific. Îi dorim un mandat cât mai de succes și numeroase proiecte culturale și științifice de înaltă ținută.

Ioan-Aurel POP este profesor universitar și rector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, autor și coautor a peste cincizeci de cărți, tratate și manuale și a peste trei sute de studii și articole, Doctor Honoris Causa al universităților din Alba Iulia, Timișoara, Oradea, Cahul, Galați, Sibiu, Târgu Mureș, Universitatea de Stat din Chișinău, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău. Este membru titular al Academiei Române, al Academiei Europene de Știință și Artă de la Salzburg, al Academiei Naționale Virgiliene din Mantova (Italia) și membru corespondent al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din Paris. A activat ca director al Institutului Cultural Român din New York (SUA) și al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia). Este director al Centrului de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române.