26 iunie 2017 — Evenimente

Lansare de carte Cultura și civilizația chineză. Dialoguri culturale româno-chineze

Marți, 27 iunie 2017, ora 17.00, la Muzeul Național al Literaturii Române din București (str. Nicolae Crețulescu, nr. 8), CASA ROMÂNO – CHINEZĂ, Filiala Arad, lansează cartea „Cultura și civilizația chineză. Dialoguri culturale româno-chineze” (Editura Casa Româno-Chineză), în prezența Excelenței Sale XU FEIHONG, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România. 

Deschiderea evenimentului va fi făcută de Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române din București.
Moderator: prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președintele Filialei Arad a Casei Româno – Chineze.
Vor vorbi despre carte și despre relațiile și dialogurile culturale româno-chineze: Excelența Sa Xu Feihong, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, ing. dr. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, ec. Ecaterina Vanea, Director general al Casei Româno – Chineze, prof. univ. dr Radu Homescu, Ambasador, ec. Glad Varga, Deputat, scriitorul Dan Mircea Cipariu, Președinte OPERA SCRISĂ (Societate de gestiune a dreptului de autor), scriitorul Ioan Matiuț, Directorul editurii Casa Româno – Chineză, scriitoarea Carolina Ilica, diplomatul și sinologul Ion Buzatu, autor al unor cărți valoroase despre istoria și cultura Chinei. Evenimentul este susținut de APLER (Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România) și OperaScrisă.ro. AgențiadeCarte.ro este partenerul media al evenimentului.

Editura CASA ROMÂNO – CHINEZĂ s-a înființat în anul 2016, la Arad, din dorința de a se constitui într-un spațiu de exprimare și colaborare editorială între România și China. În anul 2016, în colaborare cu Editura MIRADOR, a reușit traducerea, editarea și tipărirea unui album monografic al municipiului Arad (ARAD –Album monografic, 2016) în limbile română – engleză și chineză, lucrare de mare complexitate și performantă din punct de vedere editorial, grafic și tipografic, precum si a unui album de poezie (Ioan Matiuț, toate acestea, editura CASA ROMÂNO – CHINEZĂ, 2016). În prima parte a anului 2016, a fost edtitată și tipărită cartea „Cultura și Civilizația Chineză. Dialoguri culturale Româno – Chineze” care cuprinde lucrările prezentate de către participanții la Simpozionul Internațional „Cultura și Civilizația Chineză. Dialoguri Interculturale Româno – Chineze”, ediția a II-a 2016, care au avut loc la Arad, în organizarea Casei Româno – Chineze, Filiala Arad. De asemenea, cartea mai cuprinde un album cu imagini color din timpul simpozionului și din cadrul unei expoziții cu imagini din China, organizate cu ocazia evenimentului. Urmează două interviuri ale Excelenței Sale Xu Feihong, Ambasadorului Republicii Populare Chineze în România, iar în final, extrase din presă despre activitatea Casei Româno – Chineze, Filiala Arad.

Apariția acestor cărți a fost posibilă cu sprijinul Centrului Municipal de Cultură Arad, prin finanțare în cadrul unor proiecte ale Casei Româno – Chineze, Filiala Arad.

Editura CASA ROMÂNO – CHINEZĂ se dorește a fi și o punte culturală între România și China, prin care să fie promovate reciproc valori din domeniul literaturii dar și din alte domenii ale culturii celor două țări.

Prefață
În perioada 8-10 noiembrie 2016, am răspuns la invitația de a participa la Simpozionul Internațional „Cultură și Civilizație Chineză, Dialoguri Interculturale Româno-Chineze” organizat de Casa Româno-Chineză – Filiala Arad. În cadrul simpozionului, oaspeții români au vorbit fără nici o rezervă, aducând numeroase sugestii și propuneri valoroase pentru intensificarea schimburilor culturale chino-române și a relațiilor bilaterale. Am fost inspirat de acest eveniment și am încredințat Filalei Arad a Casei Româno-Chineze sarcina de a publica o carte ce va conține discursurile tuturor participanților. Constituind rezultatele simpozionului, această carte va avea în primul rând rolul de a păstra valoroasele opinii de pe ambele părți. În al doilea rând, va putea oferi mai mult sprijin pentru a înțelege și studia relațiile chino-române.
Mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi în mod special Filialei Arad a Casei Româno-Chineze. De la înființarea sa în 2014 și până acum, a răspândit pe scară largă cultura chineză, a spijinit puternic schimburile culturale bilaterale și învățarea limbii chineze, jucând un important rol în promovarea înțelegerii reciproce dintre cele două popoare. Publicarea cu succes a acestei cărți este inseparabilă de contribuțiile remarcabile ale autorilor săi. Printre ei se numără specialiști și cărturari în vârstă, dar și tineri talentați plini de dinamism și vitalitate. Toate eseurile au fost scrise bazându-se pe subiecte de cercetare solide. Este o introducere sistematică a splendidei civilizații chineze, precum și o recenzie a relațiilor bilaterale prin prisma diferitelor domenii precum istoria, filozofia, economia, cultura, educația și sănătatea. Conținutul eseurilor este academic sau științific și s-au făcut eforturi în ceea ce privește modul de exprimare pentru a fi pe întelesul tuturor, atât specialiștilor cât și amatorilor. Am încredere că această culegere va inspira oricare cititor interesat de China și de relațiile chino-române.

Între cele două țări există o adâncă relație de prietenie tradițională. De la stabilirea relațiilor diplomatice de acum 68 de ani, relațiile chino-romane s-a dezvoltat constant, încrederea politică mutuală este în creștere neîntreruptă, cooperarea economică se exitnde, schimburile științifice și culturale cresc pe zi ce trece, iar cooperarea și schimburile la nivel local au dobândit rezultate bogate. Relațiile chino-române sunt un excelent exemplu de cooperare interstatală în pofida diferențelor privind cultură și regimul politic. Dezvoltarea acestor relații la un atât înalt nivel nu poate avea loc fără înțelegerea culturală reciprocă a celor două popoare. Putem spune că schimbul cultural este un izvor nesecat al dezvoltării relațiilor chino-române, având o mare importanță în consolidarea prieteniei tradiționale și înțelegerii reciproce dintre cele două țări. În prezent, în contextul proiectelor „centura și drumul” și „Cooperarea Chinei cu Statele Europei Centrale și de Est”, China a promovat activ cooperarea cu Europa Centrală și de Est pentru a dobândi un caștig mutual. În acest nou context, poporul chinez și poporul român trebuiesc să întărească schimburile, întelegerea și să-și unească strategiile de dezvoltare, pentru perpetuarea prieteniei chino-române de la o generație la alta.

China are un proverb antic: „Cine seamănă primăvara semințe, culege toamna grâne”. Această carte este primăvara în care se va planta în România semințele culturii chineze și a prieteniei chino-române. În viitor, aceste semințe sigur vor germina, oferind roade bogate, sporind relațiile chino-române în noua eră istorică. Eu, alături de Ambasada Chinei în România, vom lucra împreună cu toți prietenii români în continuarea promovării prietenieiși cooperării pentru a obține noi rezultate, realizând dezvoltarea comună a celor două țări. (Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România Xu Feihong, București, ianuarie 2017)

Galerie Foto