21 noiembrie 2020 — Evenimente

Lansare on-line | „Romanul periferiei bucureștene” de Alexandru Farcaș

În cadrul Târgului de carte Gaudeamus, Editura MLR lansează una dintre importantele apariții editoriale ale acestui an, respectiv un studiu critic semnat Alexandru Farcaș, „Romanul periferiei bucureștene”. Cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, Alexandru Farcaș a lucrat la multe ediții critice binecunoscute. La origini o teză de doctorat, care nu are însă acel aer firoscos al textelor academice și nu ar descuraja un cititor novice, „Romanul periferiei bucureștene” este o „călătorie fascinantă, un soi de geografie literară care ia în vizor zonele defavorizate, zonele mărginașe”.

Prezentarea  on-line a volumului îi are ca protagoniști pe Luana Stroe și Alexandru Farcaș.  „În ceea ce privește această lucrare am pornit strict de la materialul literar oferit și am încercat o abordare monografică și critică a romanului periferiei bucureștene, iar obiectul meu de studiu a fost ceea ce numim generic periferia, lumea de la marginea Bucureștilor, așa cum a fost ea oglindită în 150 de ani de roman românesc, de la «Hoții și hagiul» al lui Alexandru Pelimon (1853) până la romanul «Amantul colivăresei» al lui Radu Aldulescu, sau «Soldații» lui Adrian Schiop”, afirmă Alexandru Farcaș.  Autorul a resimțit acut necesitatea repunerii în discuție a particularităților și evoluția estetică și ideologică a acestui topos literar, al periferiei bucureștene, atunci când a parcurs dosarul receptării critice a romanelor periferiei din perioada interbelică.

Sunteți invitați să citiți volumul lui Alexandru Farcaș, care se poate lăsa cu numeroase descoperiri literare.