4 septembrie 2017 — Centenarul Marii Uniri | 1918-2018

Mausoleul Eroilor de la Mărăști, com. Răcoasa (jud. Vrancea)

Monumentul închinat ostașilor căzuți în ,,Bătălia Mărăștiului”, care a curmat viețile a 1.469 de morți și 3.052 de răniți, precum și distrugerea satului Mărăști, a fost construit din inițiativa Societății ,,Mărăști” a cărui președinte de onoare a fost ales generalul Alexandru Averescu, comandantul Armatei a II-a, iar ca președinte activ generalul Alexandru Mărgineanu, comandantul Diviziei a III-a. La 10 mai 1928 a fost inaugurat ,,Câmpul Istoric al Mărăștiului”, ocazie cu care va fi așezată și piatra fundamentală a Mausoleului, la edificarea căruia au fost cooptați arhitecți, ingineri, proiectanți, printre care s-au numărat arhitectul George Cristinel și Pandele Șerbănescu. Din anul 1920 conducerea șantierului a fost încredințată exclusiv arh. Pandele Șerbănescu. Din lipsa fondurilor construcția monumentului se va prelungi până în anul 1940, când a început și reînhumarea eroilor.

Adăpostește sarcofagele mareșalului Alexandru Averescu, al generalilor Arthur Văitoianu, Alexandru Mărgineanu și Nicolae Arghirescu. Bustul din bronz al mareșalului Alex. Averescu, amplasat în parc, a fost realizat de către sculptorul Oscar Späthe. Basoreliefurile turnate în bronz, ce înfățișează scene din timpul luptelor de la Mărăști din anul 1917, au fost realizate de către scuptorul Aurel Bordenache. În cele 12 cripte au fost depuse rămășițele pământești a 5.342 ostași români, ruși și germani necunoscuți. Înaugurarea monumentului programată pentru anul 1938 a fost amânantă din motive meteorologice cât și a lipsei mareșalului Averescu din țară, care ulterior, la scurt timp, va și trece în lumea celor drepți. După reînhumarea osemintelor eroilor urma să aibă loc inaugurarea, care din nou a fost amânată, din pricina izbucnirii noii conflagrații mondiale. (sursa: Muzeul Vrancei).

În incinta mausoleului există şi un muzeu în care se păstrează trofee militare, hărţi, documente, fotografii

Arhitect: P. Şerbănescu

Sculptor: A. Bordenache.