Categorie: Scriitori, Nuveliști

Alexandru Odobescu

10 manuscrise

Scriitor, arheolog și om politic român. A fost ministru al monumentelor (1863-1864), și profesor de arheologie la Universitatea din București. Este autorul unui tratat de istorie a arheologiei (Istoria arheologiei, 1877) și a unei monografii dedicate tezaurului de la Pietroasa descoperit în perioada profesoratului său. (Le Trésor de Pétrossa. Étude sur l’orfèvrerie antique, Tome I-III, Éditions J. Rothschchild, Paris, 1887-1900). A publicat studii de folclor despre cântecele Europei răsăritene (Cântecele poporane ale Europei răsăritene, mai ales în raport cu țara, istoria și datinile românilor, 1861; Răsunete ale Pindului în Carpați). A publicat studii de istorie literară dedicate literaturii din secolul al XVIII-lea (Poeții Văcărești, Mișcarea literară din Țara Românească în sec. XVIII). Este autorul unor nuvele istorice (Mihnea Vodă cel Rău, Doamna Chiajna, 1860) și volume de eseuri (Câteva ore la Snagov, 1909; Pseudokynegeticos, 1874).

#1

Muma în călătorie

Manuscris Ecaterina Odobescu – poezia „Muma în călătorie”

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 13x10 Hârtie

Vezi manuscris

#2

Scrisoare Saşa Odobescu către C. Nanu

Scrisoare Saşa Odobescu către C. Nanu

Tip: Corespondență familie

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 17,5x11,5 Hârtie

Vezi manuscris

#3

Scrisoare către soţia sa, Sacha

Scrisoare către soţia sa, Sacha

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 17,5x11 Hârtie

Vezi manuscris

#4 (An: 1887)

Scrisoare către fiica sa, Ioana

Scrisoare către fiica sa, Ioana, Bucureşti, 12/24 octombrie 1887

An: 1887

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21,5x14 Hârtie

Vezi manuscris

#5

Scrisoare către soţia sa, Sacha

Scrisoare către soţia sa, Sacha

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 18x11 Hârtie

Vezi manuscris

#6

Scrisoare către soţia sa, Sacha

Scrisoare către soţia sa, Sacha

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 20x12,5 Hârtie

Vezi manuscris

#7 (An: 1858)

Scrisoare prin care cere mâna Sachei

Scrisoare adresată „Madame”, prin care cere mâna Sachei, viitoarea lui soţie, Bucureşti, 8 mai 1858

An: 1858

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21,5x17 Hârtie

Vezi manuscris

#8 (An: 1888)

Scrisoare către Dimitrie Rosetti

Scrisoare către Dimitrie Rosetti, Paris, 21 septembrie 1888

An: 1888

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x13,5 Hârtie

Vezi manuscris

#9 (An: 1885)

Scrisoare către C. Nanu (secretarul Legaţiei regale româneşti)

Scrisoare către C. Nanu (secretarul Legaţiei regale româneşti), 13/25 mai 1885

An: 1885

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 20x12,5 Hârtie

Vezi manuscris

#10 (An: 1885)

Scrisoare către C. Nanu, 16/28 mai 1885

Scrisoare către C. Nanu

An: 1885

Tip: Corespondență expediată

Limbă: Franceză

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 20x12,5 Hârtie

Vezi manuscris