Categorie: Poeți, Critici Literari

Ovid Densusianu

5 manuscrise

Ovid Densusianu a întemeiat şi a condus revistele Vieaţa nouă (1905-1925) şi Grai şi suflet (1923-1938). A studiat fenomenele de limbă în strânsă legătură cu folclorul şi etnografia. Este creatorul şcolii lingvistice de la Bucureşti. Studiile sale se remarcă prin bogăţia documentării, claritatea expunerii, prin grija pentru obiectivitatea ştiinţifică, alterată însă uneori de limitele mecaniciste ale concepţiei neogramatice căreia i-a fost ataşat. În domeniul literaturii, Densusianu a fost unul dintre promotorii curentului simbolist în România, el însuşi publicând poezii sub pseudonimul Ervin.

#1

Referat la cartea de citire pentru clasa a II-a secundară a lui Ovid Densusianu

Referat la cartea de citire pentru clasa a II-a secundară a lui Ovid Densusianu

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x17 Hârtie

Vezi manuscris

#2 (An: 1907)

Prelegeri asupra limbii spaniole ţinute de Ovid Densusianu la Facultatea de Litere din Bucureşti în 1907

Prelegeri asupra limbii spaniole ţinute de Ovid Densusianu la Facultatea de Litere din Bucureşti în 1907

An: 1907

Tip: Manuscris

Material: Dimensiuni 27x22 Hârtie

Vezi manuscris

#3

Aspecte ale vorbirii populare Cuvinte sihastre

Curs şapirografiat: „Aspecte ale vorbirii populare”, 1928-1929, şi „Cuvinte sihastre”, 1934-1935

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Material: Dimensiuni 21x17 Hârtie

Vezi manuscris

#4

Directive actuale în romanistică şi lingvistică generală

Volum litografiat – „Directive actuale în romanistică şi lingvistică generală”, 1932-1933

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x17 Hârtie

Vezi manuscris

#5

Aspecte lingvistice ale păstoritului, I

Curs litografiat „Aspecte lingvistice ale păstoritului” I, 1933-1934

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x 17,5 Hârtie

Vezi manuscris