Categorie: Critici Literari

Pompiliu Constantinescu

6 manuscrise

Pompiliu Constantinescu (17 mai 1901, Bucureşti – 10 mai 1946, Bucureşti) a reprezentat un caz de critic „pur” (ca şi Şerban Cioculescu), neademenit de nici un alt gen. Nu a scris poezii ca Perpessicius, G. Călinesocu, T. Vianu, nu s-a lansat în pagini de proză ca G. Ibrăileanu, E. Lovinescu sau G. Călinescu. „Critica modernă este ea singură un gen literar, o creaţie, de al doilea ordin, dacă vreţi, a spiritului, lângă creaţia artistică şi un vehicul de valorificare, fără prezenţa căruia literatura ar fi ea însăşi păgubită”. În perioada interbelică a fost cel mai longeviv cronicar literar al unei reviste, publicând la Vremea (1930-1938; 1941-1944). După 1943, când a murit E. Lovinescu, a condus şedinţele Cenaclului Sburătorul. În 1941, la intervenţia lui D. Caracostea (cu orientare naţionalistă), directorul Editura Fundaţiei Regale, a fost eliminat din comitetul Revistei Fundaţiei Regale pe motiv că reprezenta modernismul şi estetismul.

#1

"Un ciclu Caragiale"

Manuscris "Un ciclu Caragiale", cu semnătură

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x17 Hartie

Vezi manuscris

#2

"Eugen Lovinescu - animator literar"

"Eugen Lovinescu - animator literar" (titlu tăiat cu creionul), cu semnătură

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x17 Hartie

Vezi manuscris

#3

"Între istoria instituţiilor teatrale şi istoria poeziei dramatice româneşti"

Articolul "Între istoria instituţiilor teatrale şi istoria poeziei dramatice româneşti", cu semnătură

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x17 Hartie

Vezi manuscris

#4 (An: 1936)

"CRITICA -Buletinul grupării criticilor literari români"

Proiect al revistei "CRITICA -Buletinul grupării criticilor literari români", 28 noiembrie 1936

An: 1936

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 34x21 Hartie

Vezi manuscris

#5 (An: 1923)

Caiet de seminar (Literatură română) - Pompiliu Constantinescu, an IV, 11 octombrie 1923 (Alexandrina Scurtu - Sonete)

Caiet de seminar (Literatură română) - Pompiliu Constantinescu, an IV, 11 octombrie 1923 (Alexandrina Scurtu - Sonete)

An: 1923

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 20,5x16 Hartie

Vezi manuscris

#6 (An: 1943)

"Salonul lui Haşdeu"

"Salonul lui Haşdeu", [11 martie 1943]

An: 1943

Tip: Manuscris

Limbă: Română

Alfabet: Latin

Material: Dimensiuni 21x15 Hartie

Vezi manuscris