1 iulie 2019 — Posturi vacante

Program de rezidență pentru scriitori și traducători / Residency program for writers and translators | Rezultate finale / Final results

For English language, please scroll down

Muzeul Național al Literaturii din România și Rețeaua TRADUKI au plăcerea de a anunța câștigătorii Programului de rezidență pentru scriitori și traducători, desfășurat la București în perioada septembrie/noiembrie 2019:

Uroš Prah (Slovenia, scriitor), perioada: 1 septembrie – 30  septembrie 2019
Hristo Boev (Bulgaria, traducător), perioada: 7 octombrie – 7 noiembrie 2019

Programul are ca scop intensificarea schimburilor literare între țările din sud-estul Europei precum și între aceste țări și spațiul de limbă german. Găzduit de MNLR, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, programul constă în două rezidențe pentru scriitori și traducători, fiecare de durata unei luni (septembrie/octombrie a.c.) și oferă condiții pentru creație literară sau traducere din literatura română, pentru stabilirea de contacte cu parteneri români și nu în ultimul rând pentru întâlniri cu publicul. MNLR va înlesni de asemenea accesul rezidenților la biblioteci sau centre de studiu, precum și contactul cu factori culturali, scriitori și traducători din București.
__________

Romanian National Literature Museum & TRADUKI Network have the pleasure to announce the winners of the Residency program 2019 for writers and translators organised in Bucharest this fall:

Uroš Prah (Slovenia, writer), period: September 1st – September 30th, 2019
Hristo Boev (Bulgaria, translator), period: October 7th – November 7th, 2019

Initiated by TRADUKI and the Romanian National Literature Museum (MNLR), supported by the Central University Library in Bucharest the program aims at intensifying the literary exchange among the South Eastern European countries but also between these countries and the German speaking territory. This year, the residency program includes  two fellowships for writers and translators for one-month creative residency stay. The program provides opportunities for working on a writing project or on a literary translation from Romanian, for establishing new contacts with colleagues and for communicating with audiences. The host organisation also provides its residents with access to libraries and research centres, along with the possibility of getting to know the cultural life of Bucharest, of meeting key figures, cultural organisations and publishers.

114 vizualizări