12 aprilie 2023 — Evocări

Remember Pompiliu Marcea (1928-1985)

Muzeul Național al Literaturii Române vă invită sâmbătă, 29 aprilie 2023, de la ora 13.00, în Sala Perpessicius, Str. Nicolae Crețulescu nr. 8, la un eveniment consacrat memoriei criticului, istoricului literar și profesorului universitar Pompiliu Marcea (1928-1985).

Născut într-o familie de țărani din județul Gorj, Pompiliu Marcea a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din București (1954), în cadrul căreia a desfășurat o carieră didactică de peste trei decenii. A fost, de asemenea, lector de literatură română în Franța, la Paris, și în R.F.G., la Köln, Bonn, Aachen, Düsseldorf. A dispărut în condiții tragice, la 56 de ani, în plină putere creatoare.

A debutat editorial cu monografia Al. Sahia (1961). Unul dintre titlurile de prim-plan ale operei sale îl reprezintă studiul monografic Ioan Slavici (1965), distins cu Premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei R.S.R., exegeză care a cunoscut încă două ediții (în 1968 și 1978, beneficiind, în 1967, și de o versiune în limba franceză). Un loc aparte în scrierile sale îl ocupă „tripticul” sadovenian inaugurat cu lucrarea Lumea operei lui Sadoveanu (1976), căreia i se adaugă Umanitatea sadoveniană de la A la Z (1977), abordare lexicografică de pionierat în istoriografia literară românească, numărând puține precedente în alte spații culturale, și Mihail Sadoveanu. 100 de ani de la naștere (1980, cu traduceri în engleză, franceză, germană, spaniolă și rusă). Altă sinteză meritorie înfăptuită de Pompiliu Marcea este „Convorbiri literare” și spiritul critic (1972). A avut o vastă activitate publicistică, reunindu-și eseurile din periodice în volume precum Lecturi fidele (1979), Concordanțe și controverse (1983) sau Atitudini critice (1985, postum). A alcătuit manuale, antologii, ediții critice și a semnat numeroase prefețe.

În articolul despre Pompiliu Marcea din Dicționarul general al literaturii române (vol. M/O, ed. a II-a, 2019), Stancu Ilin notează că universitarul gorjean „a lăsat [în manuscris] un roman intitulat Arhipelagul Galapagos”; o fațetă inedită – până acum – a creației sale. Este vorba despre romanul de sertar Pacient în Galapagos, scris, conform datării, de-a lungul anului 1983 și apărut în 2022, la Editura Actual din Cluj-Napoca, sub îngrijirea fiicei autorului, Corina Mădălina Millo. Romanul – de factură autoficțională, à clef – va fi lansat la Muzeul Național al Literaturii Române, într-o manifestare care întâmpină împlinirea, la 20 octombrie a.c., a 95 de ani de la nașterea literatului.

Participă: Corina Mădălina Millo, criticul și istoricul literar Zenovie Cârlugea, directorul periodicului cultural Portal-Măiastra (Târgu Jiu) și autorul studiului introductiv al romanului Pacient în Galapagos, scriitorul Nicolae Dragoș și Ion Marcea, nepotul criticului, președintele Fundației Culturale „Pompiliu Marcea” (Târgu Jiu). Moderator: Alexandru Dumitriu.

Vă așteptăm!