22 aprilie 2022 — Evenimente

S-a stins din viață profesorul, criticul și istoricul literar Mircea Anghelescu

Muzeul Național al Literaturii Române regretă moartea profesorului Mircea Anghelescu, critic și istoric literar a cărui erudiție vibrantă a amprentat generații întregi de studenți ai Facultății de Litere din București.

Scrimer în tinerețe, Mircea Anghelescu a adus pe terenul analizei literare simțul etic și conduita sportivului de performanță. De la studiile detectivistice din Mistificțiuni, la studiile de istoria culturii, ca Lâna de aur. Călătorii și călătoriile în literatura română, profesorul Anghelescu a oferit un model intelectual de un mare rafinament. Pe de altă parte, Istoria descriptivă a literaturii române luminează dintr-un alt unghi literatura română premodernă, nuanțând totodată și preconcepțiile noastre legate de ce anume se salvează din premodernism.

Fin cercetător, volumele sale sunt astăzi repere obligatorii, fie că vorbim despre sintezele de istorie literară, despre radiografia experienței carcerale (în Poarta neagră: Scriitorii şi închisoarea) sau despre literatura de călătorie. Aceasta pentru a numi doar câteva dintre temele de studiu ale profesorului Anghelescu.

„Fiu, nepot și strănepot de învățător”, cum se prezenta adesea celor din jur, Mircea Anghelescu rămâne unul dintre profesorii cu o aură specială, iar îndemnul său către serenitate, adresat studenților săi, este întremător pentru noile generații de filologi:

„Lumea bibliotecii este o lume extraordinar de prietenoasă; prin definiție, ea este chemată să ordoneze, să ajute și să îndrume și nu rezistă aici (nici n-ar avea cum) cine nu are chemarea respectivă”.

(„Glose pe o fișă de bibliotecă”, în Literatura în context, Spandugino, 2020)

Profesor emerit al Facultății de Litere din București, Mircea Anghelescu a fost cercetător ştiinţific principal şi director cu delegaţie al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române (1971–1994), vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale Române, actualul Institut Cultural Român (1994–2003), preşedinte al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată (2009–2011).