28 septembrie 2022 — Expoziții

SHATTERED/ SYMBOLIC GESTURE

Proiectul expozițional SHATTERED/ SYMBOLIC GESTURE, vernisat luni, 12 septembrie 2022, de la ora 19.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Strada Nicolae Crețulescu 8,  în prezența poetelor Ana Blandiana și Nora Iuga a avut ecouri importante în presa românească și internațională.

Proiectul expozițional a făcut parte din cadrul programului Târgului Național al Cărții de Poezie, ediția a XI-a – Festivalul Internațional de Poezie București, ediția a XII-a.
„Proiectul SHATTERED (SPULBERAT) este fructul unei idei a artistei vizuale Oana Maria Cajal și rezultatul unei colaborări internaționale complexe. Inspirate de viziunea artistică a Oanei Cajal, mai multe poete din Ucraina, România, Statele Unite ale Americii și Canada au contribuit cu poezii, iar câțiva muzicieni au compus piese instrumentale sau vocale, cu toții reacționând visceral împotriva atrocităților războiului purtat de Rusia în Ucraina. Conceptul e simplu, dar plin de originalitate: artiștii răspund artei cu noi creații, în același timp protestând față de război. Această expoziție multisenzorială găzduită de Muzeul Național al Literaturii Române din București este a doua din seria inaugurată în cadrul La MaMa Umbria International în Italia în iunie 2022. Noi vernisaje și lecturi de poezie sunt planificate în toamna aceasta la New York și în alte centre culturale. Sperăm că acest gest simbolic, această colaborare ce continuă să se extindă, să inspire publicul care va aprecia mesajul acestor artiști de solidaritate și de susținere a cauzei Ucrainei, reafirmând forța cu care cultura ne conectează și asigură supraviețuirea a tot ce avem mai uman.” (Claudia Serea, poetă româno-americană)

Poete participante în proiect: Ana Blandiana, Angela Baciu, Cristina A. Bejan, Cătălina Florescu, Ioana Ieronim, Nora Iuga, Olena Jennings, Ruth Margraff, Dzvina Orlowsky, Claudia Serea, Sylvie Simmons.

Compozitor, pianist: Michael Roth
Realizator video: Ștefan Cajal
Seria expozițională a cuprins 24 de Picto Impulsuri, New Media Art.
Expoziția a fost sponsorizată de Fundația Fildas Art prin Catena Pentru Artă.
____________
Notă biografică
Oana Maria Cajal este dramaturg premiat, scenarist, artist plastic și poet. S-a născut în București, România, și a emigrat în Statele Unite în 1980. Este absolventă a I.A.T.C. București și a obținut un Masterat în Dramaturgie de la University of California, San Diego (UCSD). A scris numeroase piese de teatru care au avut reprezentații de succes în orașe de pe întreg teritoriul Americii.
„Ultimul Pact (O Enigmă Teatrală)” a fost votată de UNITER „Cea mai bună piesă a anului 2011”. Premiul a fost sponsorizat de Casa Regală a României. Scenariul ei pentru filmul de lungmetraj „Poarta Albă” a fost nominalizat la secțiunea „Cel mai bun scenariu”, la Premiile Gopo 2015. A revenit la arta grafică în 2007, cu volumul ei de Picto Poeme, „Solenodon”. A avut numeroase expoziții personale în Canada, America, România. Oana Maria Cajal este alumnă a New Dramatists din New York, a primit bursele Fulbright și NEA (National Endowment for The Arts), este membră a Dramatists Guild of America, Playwrights Guild of Canada, Uniunea Teatrală din România (UNITER), Uniunea Scriitorilor din România (USR), Uniunea Cineaștilor din România (UCIN) și Uniunea Artiștilor Plastici (UAP), Multimedia. Oana Maria Cajal locuiește în Montreal.
www.oanacajal.com

Picto – impulsuri, grație acestui cuvânt compozit Oana Maria Cajal își asumă energia care îi determină gestul plastic. Nu o meditație, ci un impuls explicit, o forță dinamică, un apel intens se manifestă în operele sale. Opere ce pot fi puse sub semnul complexității care asociază ecourile istoriei, amprentele culturale, amintirile personale. Picto – impulsuri ale unei artiste ce nu refuză nimic și admite impuritatea epocii pe care o comunică în confuzia ei vertiginoasă. Le privim și identificăm personaje, situații, dar mai presus de orice seduce curentul subteran care le animă. Iată expresia unui conglomerat agitat ce refuză unitatea pentru a afirma și asuma diversitatea lumii.” (George Banu)

****

The National Museum of Romanian Literature inaugurated on Monday, September 12, 2022, at 19.00, the exhibition SHATTERED/ SYMBOLIC GESTURE. The exhibition took place at the MNLR headquarters in Nicolae Crețulescu Street 8, in the presence of the poets Ana Blandiana and Nora Iuga.

The exhibition was part of the program of the National Poetry Book Fair, 11th edition – Bucharest International Poetry Festival, 12th edition.

”The SHATTERED project is the fruit of an idea of the visual artist Oana Maria Cajal and the result of a complex international collaboration. Inspired by Oana Cajal’s artistic vision, several poets from Ukraine, Romania, the United States and Canada contributed poems, and several musicians composed instrumental or vocal pieces, all reacting viscerally against the atrocities of Russia’s war in Ukraine. The concept is simple but original: artists respond to art with new creations while protesting the war. This multi-sensory exhibition hosted by the National Museum of Romanian Literature in Bucharest is the second in the series inaugurated at La MaMa Umbria International in Italy in June 2022. New openings and poetry readings are planned this fall in New York and other cultural centers. We hope that this symbolic gesture, this collaboration that continues to expand, will inspire audiences who will appreciate these artists’ message of solidarity and support for Ukraine’s cause, reaffirming the strength with which culture connects us and ensures the survival of all that is most human.” – Claudia Serea, Romanian-American poet

Poets participating in the project: Ana Blandiana, Angela Baciu, Cristina A. Bejan, Catalina Florescu, Ioana Ieronim, Nora Iuga, Olena Jennings, Ruth Margraff, Dzvina Orlowsky, Claudia Serea, Sylvie Simmons.
Composer, pianist: Michael Roth
Video director: Stefan Cajal
The exhibition series includes 24 Picto Impulses, New Media Art.
The exhibition was sponsored by Fildas Art Foundation through Catena Pentru Artă.

Biographical note
Oana Maria Cajal is an award-winning playwright, screenwriter, visual artist and poet. She was born in Bucharest, Romania, and emigrated to the United States in 1980. She is a graduate of IATC Bucharest and holds an MFA in Playwriting from the University of California, San Diego (UCSD). She has written numerous plays that were successfully produced in cities across the United States. ”The Last Pact (A Theatrical Enigma)” was voted „Best Play of 2011” by UNITER. The award was sponsored by the Royal House of Romania. Her screenplay for the feature film ”White Gate” was nominated for ”Best Screenplay” at the 2015 Gopo Awards. She returned to graphic art in 2007 with her volume of Picto Poems, ”Solenodon”. She has had numerous solo exhibitions in Canada, United States, and Romania. Oana Maria Cajal is an alumna of the New Dramatists of New York, a Fulbright and NEA (National Endowment for The Arts) grant recipient, a member of the Dramatists Guild of America, Playwrights Guild of Canada, Romanian Theatre Union (UNITER), Romanian Writers Union (USR), Romanian Filmmakers Union (UCIN) and Union of Fine Artists (UAP), Multimedia. She lives in Montreal. www.oanacajal.com

”Picto-Impulses – With this compound word Oana Maria Cajal acknowledges the energy which determines her pictorial gestures. Her works are not defined by meditation but by an explicit impulse, a dynamic force and an intense call. Their complex fabric weaves together echoes history, cultural imprints and personal reminiscences. They are the picto-impulses of an artist who rejects nothing, but accepts the impurity of our time and displays it in all its vertiginous confusion. We can look at them and identify characters and situations, but what fascinates us most is the underlying current that electrifies them. We have here the expression of a restless mix that dismisses unity while affirming and accepting the diversity of the world”.
George Banu, Theatre and Art Critic

 

▶️  Clipa de Arta / Senso Arte

Galerie Foto