18 octombrie 2023 — Evenimente

Comunicat de presă

La data de 18 octombrie se împlinește un an de la trecerea în eternitate a academicianului Eugen Simion. În tot acest timp, „prezența” Profesorului n-a contenit să se manifeste, cu aceeași intensitate, prin opera lăsată posterității și ca „model de existență”.

La începutul cuvântării rostite de Ziua Culturii Naționale, președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, a ținut să amintească faptul că, în urmă cu peste un deceniu, acad. Eugen Simion s-a aflat la originea inițiativei oficializării datei de naștere a lui Mihai Eminescu (15 ianuarie) ca „zi astrală a românilor”.

La 25 mai 2023, Profesorul ar fi împlinit 90 de ani. Tristețea datorată faptului că sărbătoritul nu se afla printre prietenii și admiratorii săi a fost atenuată de manifestările culturale și științifice organizate întru cinstirea memoriei marelui om de cultură. Academia Română, Secția de Științe Filologice și de Literatură din Academie, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, revista „Caiete critice”, Muzeul Național al Literaturii Române, Biblioteca Academiei și Centrul Cultural „Eugen Simion” de la Dumbrăveni (Suceava) i-au adus cuvenitele omagii.

Manifestările din 25-26 mai au fost deschise cu adunarea festivă din aula înaltului For de știință și cultură, unde i-au evocat personalitatea inconfundabilă: Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Thierry de Montbrial, membru al Academiei de Științe Morale și Politice (Franța), membru de onoare al Academiei Române, acad. Mircea Martin, IPS. Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române, Lucian Romașcanu, ministrul Culturii la acea vreme, prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul MNLR, Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni (Suceava). Evocările și intervențiile au continuat la sediul FNSA, printre vorbitori numărându-se Jean-Jack Askenasy, membru de onoare al Academiei Române (Israel), Sorin Alexandrescu, membru de onoare al Academiei Române, acad. Mihai Cimpoi, acad. Valeriu Matei, scriitorul Virgil Tănase (Franța).

Totodată, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” a organizat, de-a lungul celor două zile, Colocviul Eugen Simion – modelele criticii literare, cu participare internațională, cele patruzeci de comunicări fiind susținute de profesori și cercetători din marile centre universitare (București, Cluj, Iași) și din străinătate (Universitatea Calabria, Italia).

La Biblioteca Academiei a fost deschisă Sala de lectură „Eugen Simion”. Materialul documentar pus la dispoziția cititorilor (biblioteca uzuală) provine din biblioteca profesorului Simion, volumele fiind donate de către fiica acestuia, prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu, de la Universitatea din București.

Revista „Caiete critice”, al cărei director fundator a fost Eugen Simion, i-a dedicat un număr triplu de 180 de pagini.

La 15 iunie 2023, cărturarul a fost evocat la Centrul cultural „Eugen Simion” de la Dumbrăveni.
De Ziua limbii române, la 31 august, sub de-acum cunoscuta titulatură, Eugen Simion 90, marele om de cultură a fost omagiat la Chișinău (Republica Moldova) de către românii de pe ambele maluri ale Prutului. Și-au adus contribuția academicienii: Mihai Cimpoi, Mircea Martin, Valeriu Matei, poetul Ion Hadârcă și Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni (Suceava). Tot cu acel prilej, au fost lansate monografia Eugen Simion, om al întregului cultural, scrisă de Mihai Cimpoi și Eugen Simion, Texte despre Basarabia, volum îngrijit de același Mihai Cimpoi.

Fundația Națională pentru Știință și Artă, Academia Română, Institutul Franței, Institutul Francez de Relații Internaționale, Academia Regală de Științe Economice și Financiare – Institutul Spaniei, având ca parteneri Primăria Municipiului București și MNLR, au organizat în zilele de 28 și 29 septembrie a.c., la sediul FNSA, ediția a XX-a a Simpozionului Penser L’Europe (Penser L’Europe, Penser Le Monde Séminaire dédie à la mémoire du Professeur Acad. Eugen Simion) eveniment care l-a avut în centrul atenției generale pe cel care fusese sufletul acestor întâlniri, acad. Eugen Simion, care, împreună cu Thierry de Montbrial și acad. Maya Simionescu, a lansat vastul proiect Să gândim Europa (Penser l’Europe). Prin larga participare internațională și prin prestigiul personalităților invitate, Penser l’Europe a devenit evenimentul academic românesc cel mai important, tradiție din care s-a născut ceea ce prietenii europeni ai Fundației au numit „Clubul de la București”.

În pofida absenței sale din lumea reală, efigia profesorului Eugen Simion continuă să lumineze pe cerul amintirilor noastre, cu strălucirea unei stele polare.

Fundația Națională pentru Știință și Artă,
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”,
Muzeul Național al Literaturii Române,
Centrul Cultural „Eugen Simion” de la Dumbrăveni