6 august 2017 — Evenimente

Dezbatere: Postmodernismul rus: Viktor Pelevin, Boris Akunin, Ludmila Uliţkaia

Pretextul discuţiei de miercuri, 9 august, ora 19.00, îl reprezintă volumul Elenei-Cristina Giugăl, Postmodernismul rus: Viktor Pelevin, Boris Akunin, Ludmila Uliţkaia, apărut la Editura Universităţii din Bucureşti, în 2015. Autoarea va fi însoţită la această dezbatere de Maria Cernat şi de Anton Breiner, iar discuţia va fi moderată de scriitorul Vasile Ernu.

Despre carte şi autoare, Virgil Şoptereanu scria: „Postmodernismul rus: Viktor Pelevin, Boris Akunin, Ludmila Ulițkaia este o lucrare consacrată unui fenomen ce se înfățișează ca o paradigmă culturală de anvergură, trădând un nou Zeitgeist, specific epocii postmodernității, epocii globalizării și exploziei informaționale și comunicaționale, și care s-a manifestat în cultura rusă cu o forță ieșită din comun și în forme de mare diversitate, inclusiv în forme extreme. Cristina Giugăl realizează un tablou exhaustiv al postmodernismului în spațiul literar rusesc, constituindu-se într-o contribuție importantă la cercetarea științifică a fenomenului literar denumit postmodernism. Reliefează faptul că cele trei celebre figuri scriitoriceşti îşi păstrează poziţia de lideri ,,consecvenţi” ai postmodernismului rus în ,,războiul ideologic civil” dintre ,,neooccidentalişti” şi ,,neoslavofili”, dintre tradiţionalişti şi antitradiţionalişti. Am reținut în mod deosebit dezinvoltura discursului critic al autoarei (…), dar și un rafinat spirit de observație, putere de analiză și sinteză.”

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române.