1 decembrie 2020 — Evenimente

După 30 de ani | Bogdan Crețu despre Marin Mincu

Umberto Eco și Maria Corti au scris despre opera sa, a predat literatura română începând cu anul 1974 la universități din Italia (Torino, Florența, Milano), a tradus și a îngrijit ediții ale clasicilor, avangardiștilor și contemporanilor români în italiană, precum și cărți de literatură și semiotică italiană în limba română împreună cu Ștefania Mincu, a publicat la prestigioasa editură Bompiani, a primit Premiul „Eugenio Montale”. Iată câteva dintre acele aspecte care îl caracterizează pe criticul de direcție Marin Mincu,  un căutător al autenticității, a acelei visceralități a scrisului, unde eul poetic este instanța „par excellence” a discursului. A influențat literatura și felul în care se discută despre literatură prin cărțile sale esențiale (menționăm aici, spre exemplu, „O panoramă critică a poeziei românești din secolul al XX-lea: de la Alexandru Macedonski la Cristian Popescu”), prin Editura Pontica, revista „Paradigma” și prin Cenaclul „Euridice”.