22 decembrie 2020 — Evenimente

După 30 de ani | Bogdan Crețu despre Radu Cosașu

„În loc să accentueze, a efasat, în loc să se eroizeze, s‑a pus la zid, în loc să fugă de propriul trecut compromițător, cel puțin în acei ani de ruptură salvatoare față de stalinism, l-a scos la mezat. Și, mai ales, în loc să râdă de alții, a râs de sine”. Astăzi, criticul literar Bogdan Crețu ne vorbește despre traseul literar al scriitorului Radu Cosașu, care debutează cu cinci volume de reportaje propagandistice, în care își afirmă angajamentul ideologic, pentru a ajunge la maturitate, la voluptatea cuvântului, prin asumarea trecutului în mod livresc, sub forma unei memorii ficționalizate, prin autodenunț, autoironie și intransigență. Momentul de cotitură, „sfârșitul vieții lui Radu Costin”, îndoiala, toate acestea au dus la trezirea conștiinței și la încrederea în literatură. „Supraviețuirile” – „poate cel mai original roman al obsedantului deceniu”, în opinia lui Ovid S. Crohmălniceanu – este, în mod cert, o capodoperă a literaturii postbelice.

239 vizualizări